De Boodschap
Kabinet van de President

Financiële uitdagingen ministerie van Financiën en Planning aangepakt

Het Korps Politie Suriname heeft de afgelopen twee dagen enkele uitdagingen ondervonden bij het voorzien van hun voertuigen van brandstof. Deze situatie ontstond als gevolg van enkele achterstallige betalingen van de overheid aan de leverancier. Op maandag 2 oktober kregen de politieambtenaren de mogelijkheid om te tanken bij het benzinestation van het ministerie van Openbare Werken, terwijl de minister van Financiën en Planning, Stanley Raghoebarsing, actief bezig was met het aanpakken van deze kwestie. Tijdens een regeringspersconferentie op dinsdag 3 oktober heeft de bewindsman aangegeven dat het ministerie geconfronteerd wordt met een aanzienlijke hoeveelheid achterstallige schulden, sommige zelfs daterend uit het jaar 2001. Hij benadrukt dat de leverancier inmiddels is betaald, waardoor de situatie genormaliseerd is.

Minister Raghoebarsing erkent dat het soms een uitdaging is om te opereren met beperkte middelen en een aanzienlijke schuldenlast. Niettemin is de regering vastberaden om, ondanks deze beperkingen, dringende kwesties effectief op te lossen. “We blijven ons inzetten voor de belangen van onze samenleving en het welzijn van onze burgers”, stelt de bewindsman.

De regering benadrukt dat dit incident geen afbreuk doet aan haar inzet om positieve veranderingen en oplossingen te bieden, zelfs in tijden van financiële uitdagingen. “Samen met de bevolking zullen we blijven werken aan een betere toekomst voor Suriname”.

 

KABINET VAN DE PRESIDENT