De Boodschap
Kabinet van de President

Regering hoopt op schuldherschikking met China

Tijdens de regeringspersconferentie van 3 oktober 2023 werden vragen gesteld over de stand van zaken met betrekking tot de schuldherschikking met China. Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, Internationale Business en Internationale Samenwerking gaf aan dat het gaat om een grote schuld en dat dit een van de redenen is waarom het zo lang duurt. Hij deelde mee dat de regering verschillende overlegmomenten heeft gehad met de schuldeisers en dat er verschillende crediteuren zijn.

De bewindsman verduidelijkte dat deze schuldherschikking niet onder het “common framework” valt, waardoor Suriname niet in aanmerking komt voor herschikking via de Paris Club. Minister Ramdin gaf aan dat de realiteit is dat China groter is en dat er dus verschillende fasen van bestudering, analyse en goedkeuring doorlopen moeten worden. “Wij kunnen snel tussen directeur en minister afstemmen maar bij hen zitten er verspillende lagen. Landen hebben daarnaast tradities van onderhandelen. Dat is een keuze die we moeten respecteren”, aldus de minister. Hij stelt verder dat Suriname ook niet het enige land is waarmee China moet onderhandelen.

Minister Ramdin geeft aan desondanks hoopvol te zijn omdat er tijdens de recente gesprekken vooruitgang is geboekt in essentiële elementen. Indien partijen tot een overeenstemming komen zal dit een positief effect hebben op de begroting.