De Boodschap
Justitie & Politie

Forse boetes bij rijden zonder rijbewijs, met een niet verzekerd en/of niet herkeurd motorrijtuig

De Rijwet 1971 is gewijzigd en wel bij SB 2022, no. 33. De gewijzigde Rijwet is in werking getreden op 26 maart 2022. De wetgever heeft het Openbaar Ministerie met deze gewijzigde wet de mogelijkheid gegeven om een bestuurder van een motorrijtuig een geldboete van ten hoogste SRD 25.000,- op te leggen, wanneer deze deelneemt aan het verkeer:

–          zonder in het bezit te zijn van een (geldig) rijbewijs;

–          met een niet verzekerd motorrijtuig en/of

–          met een niet herkeurd motorrijtuig

Om voornoemde overtreders te ontmoedigen het bovenstaande te (blijven) doen en om de verkeersveiligheid te garanderen, heeft het Openbaar Ministerie gemeend de boetes fors te verhogen. Hieronder een schematische weergave van de boetes die het Openbaar Ministerie per 1 oktober 2022 zal hanteren.

Omschrijving Motor

Rijwielen (motorfiets)

Andere motorrijtuigen (bijv. personenauto)
Geen rijbewijs SRD 3000,- SRD 7500,-
Rijden met een buiten categorie vastgesteld rijbewijs SRD 2500,- SRD 3000,-
Rijden met een buitenlands nationaal rijbewijs zonder rijtoestemming, waarbij de persoon langer dan 14 dagen in het land vertoeft SRD 2000,- SRD 3500,-
Vervallen rijbewijs SRD 350,- SRD 500,-
Ingevorderd rijbewijs SRD 2000,- SRD 5000,-
Rijbewijs niet behoorlijk leesbaar SRD 350,- SRD 500,-

 

Omschrijving Bromfiets Motor

rijwielen

Andere motorrijtuigen
Voertuig niet verzekerd SRD 1000,- SRD 2500,- – Personenauto: SRD 5000,-

– Bussen: SRD 7500,-

– Vrachtwagens t/m 3 ton: SRD 7500,-

– Vrachtwagens meer dan 3 ton: SRD 10.000,-

– Tractor: SRD 5000,-

Voertuig niet herkeurd SRD 500,- SRD 750,- SRD 1500,-

Wij doen aan de samenleving daarom het dringend verzoek om zich te houden aan de wet.