De Boodschap
Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking

Nieuwe Raad van Toezicht van het Centrum voor Innovatie en Productiviteit geïnstalleerd

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ), heeft de nieuwe Raad van Toezicht van het Centrum voor Innovatie en Productiviteit (CIP) geïnstalleerd voor een termijn van drie jaren. De nieuwe raad, onder leiding van Aroen Jadoenathmisier, Algemeen directeur op het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) is op dinsdag 27 september 2022 ingesteld. De raad wordt bij toerbeurt voorgezeten door een vertegenwoordiger van AWJ en EZ. Het CIP vloeit voort uit de Wet Centrum voor Innovatie en Productiviteit die in 2019 is aangenomen door De Nationale Assemblee (DNA) en heeft als doel om de productiviteit en innovatie te bevorderen in zowel de publieke als private sector. Dit moet leiden tot een verhoogde productie, economische groei, verbeterde concurrentiepositie en een gezonde beroepsbevolking voor Suriname.

Mac Andrew benadrukte bij deze gelegenheid dat het CIP is opgenomen in het Herstelplan 2020-2022 in het kader van de ontwikkeling voor nationale productiviteitsverbetering met het doel dat de gewenste verbetering meteen doorwerkt naar de verhoging van het Bruto nationaal Product (bnp). De raad kreeg de opdracht om gestand te doen aan de voornemens die zijn opgenomen in het plan. De bewindsman zegt ervan bewust te zijn dat door een tekort aan specifieke expertise en ervaring het opstarten van het centrum op zich heeft laten wachten. Dit is de reden waarom de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) eerder dit jaar tijdens de Internationale Arbeidsconferentie (ILC) in juni om technische assistentie is gevraagd voor de opstart van het CIP. Intussen heeft de ILO met relevante stakeholders in ons land overleg gepleegd en is thans doende om met de verkregen input een programma op te maken, gericht op het opstarten van het centrum. De ILO heeft zich ook bereid verklaard om de opstart van het CIP te ondersteunen met internationale deskundigen. Minister Mac Andrew wees de raad op het belang van de interventie van de ILO om te komen tot een snelle operationalisering van het CIP. Het verbeteren van innovatie en productiviteit in Suriname moet volgens de bewindsman uiteindelijk een positieve impact hebben op de groei van de economie. De AWJ-minister verwacht daarom dat de raad met grote ijver aan de slag gaat om de gestelde doelen te realiseren.

Voorzitter Jadoenathmisier, heeft de minister bedankt voor het vertrouwen gesteld in de nieuwe leden en heeft hem verzekerd dat de raad meteen aan de slag gaat om het CIP zo snel mogelijk operationeel te stellen. De overige leden van de raad zijn: Dinesh Dinai (RAVAKSUR), Jenny Amatradjak-Kortram (NH), Robby Holband (MinOWC), Menish Soerdjbalisingh (LVV), Naomi Esajas-Friperson (AWJ), Glenn Piroe (AWJ) en Jan van Charante (VSB).