De Boodschap
Kabinet van de President

Franse ambassadeur Nicolas de Bouillane de Lacoste overhandigt geloofsbrieven aan president Santokhi

De Buitengewoon en Gevolmachtigd ambassadeur van de Franse Republiek, Nicolas de Bouillane de Lacoste heeft zijn geloofsbrieven overhandigd aan president Chandrikapersad Santokhi. De overhandiging heeft op woensdag 28 september 2022 plaatsgevonden op het presidentieel paleis. Bij deze gelegenheid wenste het staatshoofd de ambassadeur een succesvolle ambtstermijn toe en gaf aan de gezamenlijke initiatieven van Suriname en Frankrijk op verschillende gebieden toe te juichen om duurzame ontwikkeling te bevorderen, met name in het grensgebied.

Suriname en Frankrijk hebben een fundamenteel en constructief partnerschap met een speciale dimensie, aangezien beide landen een grens delen. “Ik kijk uit naar de officiële start van het onderhandelingsproces over de afwikkeling van deel 4 van de grens zoals bepaald in artikel 5 van het Protocol betreffende de grens, ondertekend in maart 2021”, aldus het staatshoofd.

Wat betreft de geherstructureerde River Council verwacht regeringsleider dat de discussies tijdens deze bijeenkomsten meer actiegericht zullen zijn, resulterende in concrete samenwerkingsprogramma’s. Daarbij verwees hij naar de recente ondertekening van de technische overeenkomst, op 13 september 2022, voor de bouw van de nieuwe aanlegplaats in Albina.

President Santokhi sprak daarnaast zijn waardering uit voor de Franse vertegenwoordigen in de raad van bestuur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) tijdens de besprekingen. “Ik kijk uit naar de Franse steun, aangezien we opnieuw zullen samenwerken met het IMF,” aldus het Surinaamse staatshoofd.