De Boodschap
Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie

Franse delegatie op bezoek bij EZ

De Franse delegatie, Collectivité Territorial of French Guyana (GTG) onder leiding van Jean-luk LE WEST, heeft een beleefdheidsbezoek gebracht aan ad interim minister Rishma Kuldipsingh van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ). Tijdens dit onderhoud zijn zaken besproken zoals de relatie tussen de twee landen en ook issues op het gebied van economie, ondernemerschap en toerisme. Het bezoek heeft op donderdag 14 april 2022 plaatsgevonden.

De Franse delegatie is voornemens om projecten te initiëren voor zowel de Surinaamse als de Franse ondernemers om ondernemerschap tussen Suriname en Frans-Guyana te stimuleren en te versterken. In dit kader zullen de belanghebbende actoren en sectoren eerst geconsulteerd worden. Hierbij zullen ook de overige ministeries betrokken worden voor een efficiënt plan van aanpak.

Ad interim minister Kuldipsingh stelt het bezoek van de Franse delegatie op prijs en is van mening dat het belangrijk is dat de partnerschap en relatie tussen Suriname en Frans-Guyana versterkt wordt om samen zaken gerelateerd aan vooral het ministerie van EZ aan te pakken. Ook verdient de toerismesector volgens de bewindsvrouw een boost.