De Boodschap
Binnenlandse Zaken

Ambtelijke delegatie Nederlands ministerie OCW bezoekt Nationaal Archief Suriname

Op 12 april 2022 heeft een ambtelijke delegatie van het Nederlandse ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een oriënterend gesprek gevoerd met de leiding van het Nationaal Archief Suriname (NAS).  Als nationale archiefinstelling werkt het NAS nauw samen met het Nationaal Archief Nederland, de Groninger Archieven e.a. (erf) instellingen en NGO’s in Nederland. Binnen het Nederlands programma Internationale Erfgoedsamenwerking wordt het NAS beschouwd als een belangrijke partner.

Tijdens het bezoek heeft de nationale archivaris, Rita Tjien Fooh een presentatie gehouden over de projecten die de afgelopen jaren in samenwerking met Nederlandse partners succesvol zijn uitgevoerd.  Verder is zij ingegaan op de uitdagingen waarmee de organisatie geconfronteerd wordt met een blik op de toekomst. Zo moet de organisatie nog de achterstand wegwerken die het heeft bij de overbrenging van de overheidsarchieven naar het NAS en zich tegelijkertijd serieus buigen over het transitieproces van papier naar digitale informatiehuishouding van de overheid. Het verrichten van een quick scan van de (digitale) informatiehuishouding van de overheid is in dit kader nodig om o.a. vaststellen welke softwareprogramma’s worden gebruikt met het oog op digitale duurzaamheid van de informatie.

Andere besprekingspunten zijn onder andere, het opzetten van een HBO-opleiding Erfgoedstudies/ Archivistiek waarbij de nadruk gelegd wordt op de praktische kant van collectiebeheer- en behoud, ontsluiting en beschikbaarstelling van het erfgoed, de huidige staat van het archiefgebouw (advisering en herstel ernstige scheuren aan het gebouw) en de bouw van een nieuwe depotruimte.  De nationale archivaris heeft verder ook gesproken over het belang van het oprichten van een platform van Surinaamse erfgoedinstellingen. Tot slot is van gedachten gewisseld over het Rapport “Koloniale Collecties, Erkenning van onrecht” dat in 2020 is uitgebracht door de Raad van Cultuur (Adviescommissie Nationaal Beleidskader Koloniale collecties).

De ambtelijke delegatie bestond uit Gerbert Kunst (delegatieleider), Koosje Spitz, Sara Knijff, Henk Heikamp, Rutger Pol en Michiel Valkenburcht. Namen het NAS zaten aan bij het gesprek, Rita Tjien Fooh (nationale archivaris), Audrey Hofwijks (onderhoofd) en Raksha Sital (hoofd Bedrijfsvoering).