De Boodschap
Onderwijs, Wetenschap & Cultuur

Scholen binnenland beginnen vooralsnog op 3 mei

De scholen in het binnenland beginnen niet meer zoals was gepland op dinsdag 19 april 2022. Volgens bekomen informatie zijn de weersomstandigheden in het binnenland niet ideaal om de scholen in het achterland te laten opstarten. Dit is de reden waarom de leiding van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC) heeft besloten om deze scholen vooralsnog samen met de basis- en VOJ-scholen in Paramaribo en overige districten op dinsdag 3 mei 2022 te laten beginnen.

Het onderwijsproces kan pas worden hervat als de veiligheid in alle opzichten voor zowel de leerlingen als leerkrachten gegarandeerd is.  De komende periode zal gebruikt worden om te werken aan de ontsmetting van de leerkrachtenwoningen en schoolgebouwen. Er zal door de departementsleiding ook worden nagegaan waar er nieuw meubilair en leermiddelen moeten worden geleverd.

De wateroverlast in het binnenland wordt op de voet gevolgd door de leiding van het minOWC. Op de gemeenschap wordt het beroep gedaan om officiële berichten van het ministerie te blijven volgen.