De Boodschap
Regionale Ontwikkeling & SportRegionale Ontwikkeling en Sport

Fysiotherapeut wil samen met ROS bewegen bevorderen

Fysiotherapeut Se-Sergio Baldew wil samen met het ministerie van Regionale Ontwikkeling & Sport ernaar werken dat de gehele gemeenschap meer gaat bewegen. Hij deed een aanzet hiertoe met de overhandiging van een beleidsdocument ‘De acht investeringen voor het verhogen van fysieke activiteit’ aan het ministerie. De overhandiging vond plaats op dinsdag 17 augustus op het hoofdkantoor van ROS.

Baldew die zijn masterstudie in België heeft gedaan en deel uitmaakt van de organisatie ‘International Society for Physical Activity and Health’ (ISPAH), zegt dat zijn focus gericht is op bewegen in Suriname en het stimuleren daarvan. ‘Niet alleen topsporters moeten bewegen, maar ook de normale burger’. De fysiotherapeut wijst erop dat in de afgelopen periode onderzoek is gedaan naar chronische ziekten en de risicofactoren daarvan.

Dit onderzoek wijst uit dat meer dan de helft van de Surinaamse gemeenschap niet actief beweegt. Als lid van de ISPAH heeft Baldew erover nagedacht hoe verandering hierin gebracht kan worden. Daarom besloot hij het document, dat feitelijk een onderzoek is van ISPAH, te vertalen naar het Nederlands. Dit geschiedde natuurlijk met toestemming van de organisatie. In het document ‘De 8 investeringen voor het verhogen van fysieke activiteit’, zijn er onder andere aanwijzingen vervat over wat er gedaan kan worden op scholen en hoe lopen en fietsen een belangrijk bijdrage leveren aan fysiek bewegen.

Minister Gracia Emanuël haalde aan dat dit document past binnen het beleid van het ministerie. Sport begint volgens haar al bij kleine fysieke bewegingen. Met de overhandiging van het document hoopt ze de samenwerking met de organisatie te versterken. Minister Emanuël ziet graag dat er meer onderzoek komt op het gebied van sport. Hierbij wilt ze ook graag de steun van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Pas dan zal het sport gebeuren volgens haar landelijk naar een veel hoger niveau getild kunnen worden. Na ontvangst heeft minister Emanuël het document overhandigd aan de directeur Sportzaken Gordon Tauw Ngie Tjouw. Bij de overhandiging was ook onderdirecteur Carolina Vera Vera van het onderdirectoraat Onderzoek en Informatie aanwezig.