De Boodschap
Kabinet van de President

Geen meldingen van apenpokken in Suriname

Delen van de wereld worden momenteel geconfronteerd met besmettingen van apenpokken. Na gevallen in onder meer de Verenigde Staten, Spanje en Groot-Brittannië hebben zich ook gevallen voorgedaan in Frankrijk, België, Duitsland en Australië. Rakesh Gajadhar Sukul, directeur Volksgezondheid, geeft desgevraagd aan dat er in Suriname geen meldingen c.q. rapportage van besmettingen zijn ontvangen. Deze virale infectie werd voor het eerst in 1958 vastgesteld bij apen. Het virus is een zoönose, wat betekent dat het van dier op mens kan overgaan. Bij de mens werd apenpokken voor het eerst in 1970 geconstateerd in de Democratische Republiek Congo. Anders dan de naam doet vermoeden, wordt het virus voornamelijk door knaagdieren overgebracht.

Directeur Gajadhar Sukul zegt dat Surinaamse artsen geen rapportage hebben gemaakt van de infectieziekte. “Ook bij het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) hebben de verantwoordelijken geen meldingen binnengekregen. Als ministerie van Volksgezondheid blijven we alert en naar informatie vragen bij de instellingen die ons moeten rapporteren over huiduitslag en alle andere verschijnselen”, zegt de departementsdirecteur. Mocht de ziekte haar intrede doen in Suriname dan hoopt Gajadhar Sukul dat er geen sprake zal zijn van een explosieve uitbraak.

De functionaris merkt op dat uit de praktijk is gebleken dat deze virale ontstekingen gepaard gaan met huiduitslag. Het virus kan ook zeer makkelijk worden overgedragen. “Voor de artsen zal het uitdaging zijn om preventieve handelingen te plegen. De inrichting van poliklinieken zal ook anders moeten zijn”, aldus de departementsdirecteur, die verder accentueert dat samenleving goed ingelicht zal moeten worden. In het verleden zijn er in Suriname uitbraken geweest van diverse soorten pokken; er moet nu geanalyseerd worden op welke mate er immuniteit is in de gemeenschap. Het ministerie van Volksgezondheid zal met diverse actoren aan tafel zitten om preventiebeleid te formuleren.