De Boodschap
Kabinet van de President

Geen total lockdown op Srefidensi, wel veiligheidszone en partiële lockdown

Wanneer Suriname op donderdag 25 november aanstaande 46 jaar Staatkundige onafhankelijkheid viert, geldt er in tegenstelling tot andere feestdagen, voor deze dag geen total lockdown. De partiële lockdown is normaal van kracht, in die zin dat het uitgangsverbod ook op 25 november om 23.00 uur (elf uur ‘s avonds) ingaat. Vanaf woensdag 24 november wordt er een veiligheidszone ingesteld waarbinnen het Onafhankelijkheidsplein, Palmentuin, Waka Pasi en de Van Roseveltkade vallen. Het voorgaande brachten Stanley Dijksteel, voorzitter van de werkgroep 46 jaar Staatkundige onafhankelijkheid en districtscommissaris Ricardo Bhola van Paramaribo Noord-Oost naar voren tijdens een persconferentie op maandag 22 november 2021.

Voorzitter Dijksteel legde er de nadruk op dat de aanstaande onafhankelijkheidsviering een meetmoment is voor hoe komende activiteiten volgens de nieuwe normaal gevierd zullen worden. Zowel Dijksteel als districtscommissaris (dc) Bhola stelt dat het ondenkbaar is deze bijzondere dag ongemerkt voorbij te laten gaan. 25 november 2021 zal daarom net als in 2020 op aangepaste wijze gevierd worden. Ofschoon er geen totaal verbod is, zal er geen publiek worden toelaten tot de activiteiten, dan alleen personen die functioneel aanwezig moeten zijn. Deze personen zullen onder zeer stringente maatregelen worden toegelaten. Zij dienen een Covid-19-vaccinatiebewijs of een negatief testresultaat te overleggen, zoals dat het geval was tijdens de decoraties afgelopen zaterdag 20 november bij het presidentieel paleis. Deze maatregel geldt ook voor alle eenheden die deelnemen aan de parade en het defilé.

In verband met deze activiteiten is er een veiligheidszone ingesteld, binnen welke het publiek zich niet mag begeven. Deze zone wordt op woensdag 24 november geactiveerd, waarbij de wegen zullen worden afgesloten en alle horeca-activiteiten binnen het gebied zullen moeten worden stopgezet. Hierover is dc Bhola thans in overleg met uitbaters die vallen binnen de in te stellen veiligheidszone. Naast het Onafhankelijkheidsplein, bevinden ook Waka Pasi en de Van Roseveltkade zich binnen dit gebied. Beoogd wordt om op 24 november omstreeks 18.00 uur het gebied vrij te hebben van verkeer tot na de activiteiten op 25 november. De veiligheidszone wordt op 25 november om 14.00 uur opgeheven. Het is volgens voorzitter Dijksteel echter zaak dat men zich niet naar het Onafhankelijkheidsplein begeeft.

Dc Bhola zegt dat 46 jaar Srefidensi graag in alle openheid was gevierd. De huidige Covid-19-situatie is leidraad geweest van dagenlang brainstormen over hoe deze nationale dag niet aan de natie voorbij te laten gaan. Hij benadrukt dat alles te maken heeft met orde, rust en veiligheid. Zijn oproep aan in het bijzonder het Horecacollectief is om die collectieve verantwoordelijkheid op te brengen zodat alles ordelijk verloopt. Aanwezigen bij deze horecalocaties zullen zich binnen twee uren verplaatsen, zodat het gebied omstreeks 18.00 uur voorbereid kan worden voor de Srefidensi-activiteiten. De toegangspoorten van de Palmentuin zullen eveneens vanaf 24 november 18.00 uur tot 25 november 14.00 uur gesloten zijn voor publiek en dus na 14.00 uur weer opengesteld worden. Dat de total lockdown voor 25 november wordt opgeheven betekent volgens de burgervader niet dat men tot in de vroege ochtend op de openbare weg mag zijn. Hij verduidelijkt dat de partiële lockdown (avondklok) van 23.00 uur (elf uur ’s avond) tot 05.00 uur de volgende ochtend onverkort gehandhaafd blijft.