De Boodschap
De Nationale Assemblee

“Geldtransporten worden structureel en met hogere volumes”

De geldtransporten zoals die eerder deze week hebben plaatsgevonden zullen structureel en met hogere volumes geschieden. Zo stelde president Chandrikapersad Santokhi op vrijdag 15 januari 2021 in de Nationale Assemblee tijdens de behandeling van de belastingverhogende wetten. De geldtransporten zijn onderdeel van de maatregelen om de opwaartse druk op de koers verder te doen afnemen. Het staatshoofd noemde de koersunificatie van vorig jaar ook als een van deze maatregelen.

Hij zei dat de monetaire autoriteiten, te weten minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning, de Centrale Bank van Suriname en de Deviezencommissie zich de afgelopen weken keihard hebben ingespannen om de geldtransporten van contante US dollar weer op gang te brengen. President Santokhi: “Het eerste transport is recent gearriveerd. Zij zullen vervolgens structureel plaatsvinden en met hogere volume en met hogere bedragen. Dat zal de druk op de vraag naar valuta wegnemen.”

De regeringsleider geeft daarnaast aan dat de andere maatregelen om de druk op de koers te verminderen, waaronder de repatriatie, partiële inwisselplicht en verplichting om voor invoer vanuit Suriname te betalen, reeds jn voorbereiding zijn. Hiervoor wordt een traject opgezet waarbij de administratieve lasten voor de ondernemers zo beperkt mogelijk worden gehouden en waarbij de concurrentiepositie van de importeurs internationaal blijft gehandhaafd. Er is een team van deskundigen om dat nauw te bespreken met de verschillende doelgroepen.

Ook is het ministerie van Financien en Planning een project gestart om ondernemers finaciele middelen ter beschikking te stellen, met name Amerikaanse dollars beschikbaar te stellen tegen de unificatiekoers voor de import van basisgoederen zodat maximunprijs die zijn vastgesteld reeel zijn en gehandhaafd kunnen worden. Verschillende distributeurs hebben prijzen substantieel verlaagd en de samenleving zal dit nog deze week in de winkel merken.