De Boodschap
Openbare WerkenSociale Zaken & Volkshuisvesting

SOZAVO en OW brengen woon- en bouwprojecten in kaart

De ministers van Sociale Zaken en Volkshuisvesting en Openbare Werken, Uraiqit Ramsaran en Riad Nurmohamed hebben veldbezoeken afgelegd voor het identificeren van alle bouw- en woonprojecten en de fase waarin de verschillende projecten zich bevinden. Tijdens de veldbezoeken zijn verschillende projecten geïdentificeerd in verschillende fasen van planning en uitvoering. Om de woon- en bouwprojecten in kaart te brengen is er een clusterteam ingesteld door de regering Santokhi-Brunswijk.

De ministers zullen hun bevindingen rapporteren aan de overige collega’s binnen het clusterteam ‘woningbouw’, alwaar de nodige besluiten genomen zullen worden over deze geïdentificeerde projecten.