De Boodschap
Kabinet van de President

Geslaagden Textiele Werkvormen Advance moeten bijdragen aan gemeenschapsontwikkeling

Geslaagden van de training Textiele Werkvormen Advance zullen volgens president Chandrikapersad Santokhi een bijdrage moeten leveren aan de leefbaarheid binnen hun gemeenschap. Het staatshoofd viel op woensdag 8 maart de eer te beurt om de eerste drie certificaten uit te reiken aan cursisten, die met succes de eerdergenoemde training bij de Stichting Arbeidsmobilisatie & Ontwikkeling (SAO) hebben doorlopen. President Santokhi bleef bij deze gelegenheid stilstaan bij het thema Leefbaarheid voor de Internationale Dag van de Vrouw op woensdag 8 maart. Volgens hem worden de 16 jonge vrouwen in de gelegenheid gesteld een bijdrage te leveren aan de gemeenschapsontwikkeling.

Behalve dat de regering middels deze initiatieven ondersteuning geeft aan de vrouw, wordt deze groep ook in staat gesteld extra inkomsten te genereren. De jonge vrouwen zullen als kleine ondernemers moeten starten en op die manier ondersteuning geven aan gemeenschaps- en buurtontwikkeling. Het staatshoofd hield de geslaagden voor dat er niet alleen nieuwe kansen voor hen worden gecreëerd, maar dat ook hun weerbaarheid wordt versterkt. Hij wees de groep ook op de mogelijkheden om goedkoop kapitaal voor kleine ondernemers aan te vragen. Volgens president Santokhi moet het certificaat een toegevoegde waarde hebben in hun leven.

De training Textiele Werkvormen Advance ging twee weken na de basistraining Textiele Werkvormen van start en werd ondersteund door het Bureau Gemeenschapsprojecten van het Kabinet van de President met betrokkenheid van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ). Minister Steven Mac Andrew spoorde de geslaagden aan om hun vaardigheden verder aan te scherpen en door te gaan als werknemer of zelfstandige. Zij zullen een eenvoudige start moeten maken en geleidelijk aan opbouwen. Volgens de bewindsman gebeurt dit met vallen en opstaan, maar volgens hem heeft de groep doorzettingsvermogen getoond en zal zij daaruit moeten putten.

SAO-directeur Joyce Lapar wees in haar toespraak op de aspecten zelfredzaamheid, gelijkheid en rechtvaardigheid, die tijdens de training zijn meegegeven. Zij prees de geslaagden om hun flexibiliteit en stond ook stil bij het feit dat de SAO wederom 100% geslaagden heeft gehaald, met inzet van een vrouw als instructeur en een directie/staf die grotendeels uit vrouwen bestaat. De geslaagden mochten allemaal een naaimachine in ontvangst nemen. Volgens de SAO-directeur geeft de overheid hen hiermee meer dan een hengel. Naomi Esajas-Friperson, voorzitter raad van bestuur van SAO, zei dat de geslaagden de mogelijkheid hebben gehad gevorderde kennis op te doen. De raad verwacht dan ook dat zij vorderingen maken in de branche.