De Boodschap
Kabinet van de President

AZP en UMCG vieren 10 jaar klinische genetica missies

In 2013 is op initiatief van de afdeling klinische genetica van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en de disciplines neurologie en kindergeneeskunde van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) gestart met klinische genetica missies, een jaar later aangevuld met kinderneurologie. Dit jaar is de 10e fysieke missie en dit jubileum is een goede gelegenheid om middels een symposium een overzicht te geven van de stand van zaken en de bevindingen van 10 jaar klinische genetica in Suriname. Dit symposium vond op maandag 6 maart 2023 plaats in het auditorium van het Medisch Diagnostisch en Behandelcentrum (MDBC) van het AZP.

Bij deze gelegenheid werden de aanwezigen onder meer toegesproken door minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid, die samen met prof. Drs. Ate van der Zee (Hoogleraar Gynaecologisch oncologie UMCG) de opening verrichte. Minister Ramadhin is ingenomen met dit initiatief en geeft aan dat het noodzakelijk is om na te gaan hoe klinische genetica te incorporeren vanuit het ministerie. De stappen die reeds zijn ingezet, zijn volgens de bewindsman een zeer goede ontwikkeling voor Suriname. Verder werd de avond gevuld met toespraken van specialisten van beide medische instellingen. Behalve dat er enkele genetische aandoeningen op basis van casuïstiek nader weden belicht, werd er ook een korte toelichting gegeven over het ontstaan van de klinische genetica missies. Daarnaast volgde er toekomstvisie over de toekomst van de klinisch genetica en de kinderneurologie in Suriname. De doelgroep van de avond bestond uit (huis)artsen, medische specialisten, paramedici en studenten geneeskunde.

Gedurende de klinische genetica missies worden voornamelijk kinderen, maar ook volwassenen gezien door de collega klinisch genetici en kinderneurologen van het UMCG op de poli neurologie en kindergeneeskunde in het AZP. De populatie die wordt aangeboden voor medebeoordeling bestaat uit personen waarbij op basis van het klinisch beeld gedacht wordt aan een genetische neurologische of pediatrische aandoening. Bij een deel van de aangeboden populatie wordt in samenwerking met het MWI DNA-materiaal geïsoleerd en ter diagnostiek opgestuurd naar het UMCG teneinde de genetische aandoening te bevestigen en/of te sluiten.

In de afgelopen jaren zijn de missies steeds groter geworden. Er worden nu ook policonsulten verricht op de kinderpoli’s in het Diakonessenhuis, St. Vincentius Ziekenhuis en ’s Lands Hospitaal. Tevens worden sinds 2017 patiënten gezien in het Revalidatiecentrum en op de Oncologie poli in het Diakonessenhuis in samenwerking met respectievelijk de revalidatiearts en internist oncoloog. Inmiddels zijn er al ruim 600 patiënten een of meermalen gepresenteerd tijdens de afgelopen 10 missies (inclusief 1 virtuele missie).

De bedoeling is dat de deelnemers na het symposium zijn aangescherpt in het voorkomen van erfelijke aandoeningen in Suriname op basis van 10 jaar klinische genetica missies; meer weten over de mogelijkheden van erfelijkheidsonderzoek in Suriname en de rol kennen van klinische genetica en kinderneurologie in de dagelijkse praktijk.