De Boodschap
Binnenlandse Zaken

Internationale dag van de Vrouw Thema “Digit ALL: Innovation and technology for gender equality”

Op 8 maart wordt de Internationale Dag van de Vrouw (in het Engels International Women’s Day afgekort IWD) herdacht met als thema “Digit ALL: Innovation and technology for gender equality”. Een genderbewuste benadering voor innovatie, technologie en digitaal onderwijs kan vrouwen en meisjes bewuster maken van hun rechten en maatschappelijke betrokkenheid. Tevens kan het enorme mogelijkheden bieden die inspelen op hun behoeften waardoor digitale gendergelijkheid kan worden bevorderd.

De toegang van vrouwen en meisjes tot Informatie, Communicatie en Technologie (ICT) is ook onderdeel van hun recht op vrijheid van meningsuiting en is noodzakelijk voor de vervulling van andere fundamentele mensenrechten, waaronder volledige politieke participatie. Verder dient opgemerkt te worden dat sociale media en andere online platforms, vooral vrouwelijke mensenrechtenactivisten maar ook andere vrouwen in al hun diversiteit, in staat stellen om zich te organiseren en een breed publiek te bereiken dat zich verenigd rond kwesties van gemeenschappelijk belang.

Hoe ziet de situatie er thans uit?
De digitale genderongelijkheid wordt zichtbaar gelet op de beschikking over digitale vaardigheden en de toegang tot technologieën. Voor het overbruggen van deze genderongelijkheid is digitale geletterdheid erg belangrijk. Daarnaast dient opgemerkt te worden dat de mogelijkheden die de digitale revolutie biedt ook het risico met zich meebrengt dat bestaande vormen van genderongelijkheid in stand worden gehouden en dat er ook nieuwe vormen kunnen ontstaan.

Met de verschuiving naar online platforms voor arbeid, onderwijs en toegang tot diensten is er ook een toename van door technologie gefaciliteerd geweld. Hierbij kan worden genoemd toename van seksuele intimidatie, wraakporno, ongevraagde seksuele beelden, stalking, intiem beeldmisbruik, cyberpesten, en gender gerelateerde haat zaaiende uitlatingen.

Waar willen wij naar toe met vrouwen in ICT?
Wereldwijd bevatten beroepen een digitale component en wordt er verwacht dat voor een aanzienlijk aantal beroepen en sociale activiteiten geavanceerde digitale vaardigheden nodig zullen zijn. Het is daarom belangrijk dat vrouwen en meisjes van jongs af aan toegang hebben tot trainingen in digitale vaardigheden die hen in staat zal stellen te groeien/zich goed te ontwikkelen en te concurreren in economieën waar werkzaamheden zijn geautomatiseerd en digitale vaardigheden verplicht zijn.

Het beschikbaar stellen van inclusieve en transformatieve technologie en digitaal onderwijs is cruciaal voor een duurzame toekomst. Door vrouwen en meisjes ook te betrekken bij het creëren van digitale inhoud, kunnen ze helpen om positieve beelden van vrouwen in de media vorm te geven, waardoor gendergelijkheid en empowerment van vrouwen kan worden bevorderd.

Internationaal hebben onderzoeken uitgewezen dat er tal van redenen zijn waarom het belangrijk is dat er meer vrouwen werken op het gebied van ICT. Een daarvan is dat diversiteit in teams bijdraagt aan verhoogde prestatie en creativiteit waardoor bedrijven meer winst boeken vanwege de verschillende zienswijzen van mannen en vrouwen. Het is daarom noodzakelijk dat de verschillende inspanningen van zowel overheid als van particulieren moeten worden gestimuleerd en moeten voortgang vinden zodat vrouwen en meisjes nationaal en internationaal toegang hebben tot ICT en al haar facetten en daartoe de mogelijkheid hebben om het verschil uit te maken.  In dit kader kan worden aangegeven dat onder andere het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) een aanvang heeft gemaakt met een project waarbij er in de districten computertrainingen verzorgd worden voor schoolgaande tienermoeders en vroege schoolverlaters. Ook het ministerie van Binnenlandse Zaken biedt al langer dan 10 jaren via de diverse ambtenaren opleidingen, waar de studenten populatie voor een groot deel uit vrouwen bestaat, ICT-modules.

Het Bureau Gender Aangelegenheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken zal ook dit jaar de Internationale Dag van de Vrouw herdenken. De activiteiten die in dit kader worden uitgevoerd dragen bij aan het lange termijn doel gesteld onder het themagebied Zeggenschap en Besluitvorming van het Gendervisiebeleidsdocument 2021-2035 namelijk: “het gebruik doen toenemen van innovatieve technologie, in het bijzonder de informatie- en communicatietechnologie, om te komen tot een grotere empowerment van vrouwen (SDG 5b).

Het ministerie van Binnenlandse Zaken feliciteert vandaag elke vrouw in verband met Internationale Dag van de Vrouw. Het gaat u allen goed.