De Boodschap
Grondbeleid en Bosbeheer

Oproep ministerie Grondbeleid en Bosbeheer

Het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) heeft op dinsdag 23 augustus 2022 grondbeschikkingen uitgereikt aan belanghebbenden in het district Wanica. Het betreft 965 grondpapieren van reguliere aanvragen en 600 online geregistreerden. De uitreiking vond plaats in de hal van Kwatta Sportcomplex. Na bijkans een jaar vindt er weer uitreiking plaats in Wanica.

De lijst met namen van de belanghebbenden die in aanmerking zijn gekomen voor een stuk domeingrond zijn te bezichtigen op de website van het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer en op de facebookpagina van het ministerie. De burgers worden opgeroepen om hun grondpapieren op te halen met medeneming van hun identiteitsbewijs. Het betreft 965 reguliere aanvragen en 600 online aanvragen die vanaf augustus 2021 zijn geregistreerd voor Wanica.

Belanghebbenden mogen zich begeven op het kantoor van de Dienst der Domeinen aan de Prins Hendrikstraat no. 30 van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00u – 15:00u.