De Boodschap
Justitie & Politie

Grondinspecteur blijft aangehouden

Naar aanleiding van onrechtmatige toewijzing van domeingronden heeft het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek doen instellen door de afdeling Corruptie Onderzoek Team van het Korps Politie Suriname (KPS). Het resultaat van het onderzoek gaf aanleiding om een grondinspecteur aan te houden voor onder andere valsheid in geschrifte en overtreding van bepalingen van de anticorruptie wet. De verdenking is dat hij in een adviesrapport informatie heeft vermeld welke in strijd is met de waarheid. Als gevolg hiervan werd een toewijzingsbeschikking uitgegeven aan een andere dan aan degenen die het land generaties lang hadden beplant en bewerkt.

In het belang van het onderzoek kreeg hij een verbod om contact te hebben met een raadsman. Zijn verklaringen gaven redenen om twee resortsraadleden en een DNA-lid te horen. Laatstgenoemden ontkennen enige betrokkenheid bij de strafbare feiten. Intussen is de beperking vrij verkeer tussen de verdachte en zijn raadsman opgeheven. Het onderzoek duurt voort.

Het Openbaar Ministerie zal zich blijven inzetten voor de strafrechtelijke vervolging van corruptie. Corruptie ondermijnt het vertrouwen van het publiek in de rechtsstatelijkheid van de samenleving en wekt onder meer maatschappelijk wantrouwen. Er is sprake van corruptie wanneer publieke functionarissen in de uitoefening van hun functie opzettelijk zaken doen of nalaten vanwege een verkregen geschenk, prestatie of belofte, bedoeld om zichzelf of anderen te bevoordelen. Corruptie werkt criminaliteit in de hand en schaadt bedrijven, overheden en de samenleving.