De Boodschap
Openbare Werken

Ministerie van Openbare Werken en DNA ondertekenen contract voor oplevering vergadercomplex

Het nieuw gebouw van De Nationale Assemblee (DNA) wordt verruimd. Het parlement heeft besloten om over te gaan tot het bouwen van een vergadercomplex. Op donderdag 21 september 2023 vond de ondertekening van het contract plaats. Het streven is om op 9 oktober een aanvang te maken met de bouwwerkzaamheden en binnen een jaar het project af te hebben.

Er wordt beoogd binnen de zittingstermijn 2020-2025 te vergaderen in het nieuwe vergadercomplex. Het ministerie van Openbare Werken (OW) is de opdrachtgever bij dit project en zal erop toezien dat alle werkzaamheden volgens het contract worden uitgevoerd. Het aannemingsbedrijf belast met het bouwen van het complex, geeft aan dat de uitvoeringstermijn voor de bouw een uitdaging is, maar dat het wel realiseerbaar is als er geen obstakels plaatsvinden. Desalniettemin wordt er positief uitgekeken naar de start van de werkzaamheden en de oplevering van dit mooie project.