De Boodschap
Kabinet van de President

Heringebruikname kolkenzuiger te Morgenstond

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW), heeft in samenwerking met Stichting Beter Wonen Morgenstond, een kolkenzuiger in hergebruik genomen. Dit vond plaats op zaterdag 19 februari 2022. Het betreft een kolkenzuiger die door het ministerie van Openbare Werken was afgeschreven en binnenkort op de veiling geplaatst zou worden. Bewoners te Morgenstond hebben het initiatief genomen om de kolkenzuiger op eigen kosten te repareren en in te zetten binnen hun woongebied.


De wegen te Morgenstond staan tijdens de regentijd vaak blank, waardoor ze moeilijk begaanbaar zijn. Dit is een probleem waar de buurtbewoners al jaren mee te kampen hebben. In dit kader heeft Stichting Beter Wonen Morgenstond besloten om zich samen met andere buurtbewoners te bundelen en een oplossing te realiseren voor hun woonwijk. De kolkenzuiger die door de leden omgedoopt is tot “Rosina”, wordt door het ministerie van OW, in bruikleen gegeven aan de stichting om in de buurt aan de slag te gaan.

Minister Nurmohamed is ingenomen met het initiatief van de stichting. De bewindsman heeft aangegeven dat buurten met dit soort initiatieven sneller uit hun problemen zullen geraken. De minister heeft medegedeeld dat er concept wetten klaarliggen met betrekking tot het niet onderhouden van percelen. Hij rekent op ondersteuning van de regering en het parlement om dit problematiek tot het verleden te laten behoren.

Rolf Verwey, buurtbewoner en lid van Stichting Beter Wonen Morgenstond, is heel content met het bereikte resultaat. Hij zegt dat niet onderschat moet worden wat men als buurt met elkaar kan realiseren wanneer er samengewerkt wordt. “Wil je de problemen in de buurt oplossen, zul je in eerste instantie, de hand in eigen boezem moeten steken”, stelt hij.