De Boodschap
Kabinet van de President

President Santokhi maakt officieel kennis met bestuur Ala Kondre Dron Ensemble

De Stichting Ala Kondre Dron Ensemble, die reeds 50 jaar bezig is in de cultuurindustrie, heeft op zaterdag 19 februari 2022 officieel kennisgemaakt met president Chandrikapersad Santokhi. Tijdens dit bezoek op het Kabinet van de President, heeft het bestuur van de gelegenheid gebruikgemaakt om enkele voorstellen op tafel te leggen bij het staatshoofd hoe ze hun werk beter kunnen doen en om de Surinaamse identiteit door middel van muziek meer erkenning te geven.

Het bestuur dat vertegenwoordigd werd door ondervoorzitter Anoewaritja Robbins en een achttal leden, wil overgaan om een mini-Ala Kondre Ensemble in elk district op te richten. Dit om zoveel mogelijk de Surinaamse ala kondre ‘gudu’ te koesteren en verspreiden. Er is onder andere ondersteuning gevraagd aan de president voor het patenteren van de naam ‘Ala Kondre Dron’. Dit om te voorkomen dat de unieke naam van de stichting overgenomen wordt door derden. Daarnaast ziet de stichting graag dat de regering een speciale presidentiële werkgroep in het leven roept om de samenwerking tussen de culturele groepen en de regering te intensiveren.

President Santokhi kijkt heel positief naar de initiatieven van de stichting en heeft terstond opdracht gegeven aan zijn adviseurs om in dialoog te gaan met het bestuur. “Ik zal al datgene, dat in mijn vermogen ligt, inzetten om het voortbestaan van Stichting Ala Kondre Don Ensemble te garanderen. Tevens zal ik projecten, die deze stichting, vooral in achterstandswijken uitvoert, ten zeerste ondersteunen”, zei de regeringsleider.

De directeur van Cultuur, Roseline Daan, die samen met adviseur Stanley Dijksteel aanzat tijdens de meeting, zei dat Surinamers de diversiteit van ons land moeten behouden. De stichting Ala Kondre Dron Ensemble heeft bewezen dat zij het heel goed kunnen door creatieve tentoonstellingen van dans, zang en cultuur. Door een ‘wi na wan beleid’ wordt er nadruk gelegd op het belang van de stichting. “Wij moeten nadenken over hoe wij invulling kunnen geven aan dit initiatief”, zegt directeur Daan. In opdracht van de president zal de werkgroep gemobiliseerd worden om dit soort instanties in de toekomst verder te ondersteunen.