De Boodschap
De Nationale Assemblee

Herstelplan wordt binnenkort aangeboden aan DNA

De regering verwacht haar Herstelplan om de financiële crisis te keren en de economie te hervormen, uiterlijk volgende week aan de Nationale Assemblee (DNA) aan te bieden. Volgens president Chandrikapersad Santokhi wordt momenteel de laatste hand gelegd aan dit document. De regeringsleider belichtte donderdag in het parlement de algemene en beleidsmatige zaken die thans actueel zijn. Het Herstelplan is een van de zaken die in het traject naar het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is overeengekomen.

De regering wil namelijk dat dit plan de zegen heeft van het parlement. Het zou integraal moeten worden gedragen door het college als hoogste constitutioneel orgaan en als vertegenwoordiging van het volk van Suriname. De maatregelen, die in het Herstelplan staan, zijn reeds uitvoerig aan de orde gekomen in het parlement, terwijl sommigen, zoals de repatriatie- en retentieregeling, reeds zijn ingevoerd.

Het staatshoofd noemt het Herstelplan “een gebalanceerd product”, dat uitvoerig is besproken met de sociale partners, waaronder de vakbonden, maar ook de VES en overige organisaties en deskundigen. “Hun input is meegenomen in het samenstellen van het Herstelplan.” Uitgangspunt is het doorvoeren van monetaire en fiscale hervormingen, zodat de economie van ons land duurzaam kan worden geherstructureerd.

President Santokhi: “Met het ingaan van het pad van herstel, op basis van dit plan, zal definitief afscheid worden genomen van kort termijn denken en populistische maatregelen, er zal definitief afscheid worden genomen van een beleid van lenen, om de schijn van welvaart op te houden.” Het staatshoofd voegt eraan toe dat er regeringstermijn overstijgend, en vooral bestendig, en voor meerdere generaties, hervormd zal worden.