De Boodschap
Financiën & Planning

Herstructurering bondholders gefinaliseerd

De Republiek Suriname kondigt de voltooiing aan van de herstructurering van haar uitstaande internationale obligaties.Deze operatie verlicht de schuldendienst van USD 972 miljoen over de periode 2020-2026 en stelt de regering in staat om aanzienlijk meer uit te geven aan de samenleving tijdens moeilijke tijden.Deze transactie, die een einde maakt aan ingewikkelde onderhandelingen met Obligatiehouders, is de eerste succesvolle herstructurering van soevereine schulden die is bereikt met obligatiehouders sinds de pandemie.

Suriname heeft op woensdag 6 december de afwikkeling van de herstructurering van haar twee uitstaande internationale obligaties (de “Eurobonds”) afgerond. Op 3 november verkreeg de Republiek, de benodigde instructies en toestemmingen om 100% van het uitstaande hoofdbedrag van elke serie van haar obligaties uit 2023 en 2026 te ruilen en/of aan te passen volgens de voorwaarden van haar uitnodiging.

De twee Eurobonds, gekapitaliseerd tegen hoge tarieven van 9,25% (voor de obligaties die vervallen in 2026) en 12,875% (voor de obligaties die vervallen in 2023) en met een totaalbedrag van USD 912 miljoen, werden geruild voor (1) een vast rentedragend instrument in de vorm van een nieuwe obligatie en (2) een “value-recovery instrument” (“VRI”) in de vorm van een op olie gekoppelde zekerheid.

De nieuwe obligatie wordt uitgegeven met een nominale waarde van USD 660 miljoen, met een looptijd van 10 jaar en een coupon van 7,95%. Gedurende de eerste twee jaar wordt slechts 4,95% in contanten betaald, de resterende 3% wordt gekapitaliseerd.

De nieuwe obligatie vertegenwoordigt een kapitaalvermindering van 29% ten opzichte van de oorspronkelijke nominale waarde en opgebouwde achterstallige rente.

De uitgifte van de nieuwe obligatie wordt aangevuld met de uitgifte van een op olie gekoppelde zekerheid als een “value recovery instrument” (“VRI”), dat een voorwaardelijke betalingsverplichting van de Republiek is en alleen wordt uitbetaald als Suriname olie-royaltyinkomsten genereert uit Blok 58. Nadat een initiële USD 100 miljoen aan olie-royalty-inkomsten aan de overheid is toegewezen, zullen houders van de VRI 30% van de jaarlijkse olie-royalty’s van Blok 58 ontvangen totdat obligatiehouders zijn gecompenseerd voor de afwaardering waar ze mee hebben ingestemd. De VRI is gestructureerd om ervoor te zorgen dat de Republiek en haar bevolking volledig profiteren van de andere drie bronnen van op olie gebaseerde inkomsten van Blok 58, naast olie-royalty’s (te weten inkomstenbelastingen, een aandeel in de winstolie en dividenden van Staatsolie), terwijl ze 70% van de olie-royalty-inkomsten ontvangen totdat de afwaardering is gecompenseerd, en 100% daarna. De VRI is beperkt tot Blok 58 en inkomsten van andere olieblokken worden niet beïnvloed. De VRI kan op elk moment vervroegd worden teruggekocht en/of ingelost indien gewenst.

De schuldherstructurering biedt aanzienlijke fiscale ruimte om door de structurele hervormingen te navigeren en duurzaam economisch herstel te ondersteunen. Over de periode 2020-2026 zal de schuldendienst, die onder de vorige obligaties USD 1,073 miljoen bedroeg, worden teruggebracht tot USD 101 miljoen.

De nieuwe coupon op het herstructureerde instrument is 7,95%, ten opzichte van 9,250% (2026 obligatie) en 12,875% (2023 obligatie).

“In 2016 en 2019, op een moment van historisch lage internationale rentetarieven, heeft Suriname obligaties uitgegeven met enkele van de hoogste rentetarieven ter wereld, zowel in absolute termen (9,25% en 12,875%) als in premie bovenop de Amerikaanse obligaties (7,45% en 11,175%). Vandaag, ondanks een hoog rentetariefklimaat, is de nieuwe coupon in absolute termen verlaagd naar 7,95% en betaalt slechts een premie van 3,08% bovenop de Amerikaanse obligaties”, legde minister van Financiën, Stanley Raghoebarsing uit.

De eerste couponbetaling zal plaatsvinden op 15 januari 2024 tegen een rente van 4,95% (0,08% bovenop Amerikaanse staatsleningen). Er is geen terugbetaling van het hoofdbedrag verschuldigd vóór 15 januari 2027.

De regering van president Santokhi erfde in 2020 een onhoudbare overheidsschuld, die in 2015 41% van het bbp bedroeg en in 2020 was gestegen tot 148% van het bbp. De regering is begonnen aan een ambitieuze hervormingsagenda, heeft een door het IMF ondersteund programma aangevraagd en heeft zich gecommitteerd aan het verminderen van de overheidsschuld. Dankzij moeilijke fiscale inspanningen en schuldvermindering zal de verhouding van de overheidsschuld naar verwachting rond de 100% zijn aan het einde van dit jaar en tegen 2028 de niveaus van 2018 bereiken.

Het ruilvoorstel van heeft de volgende kenmerken/voordelen:

  1. Het zorgt de opheffing van de “default” status met obligatiehouders, wat leidt tot een verwachte verbetering van de kredietwaardigheid van de Republiek Suriname
  2. Het verlicht aanzienlijk de schuldendienst op korte/middellang termijn
  3. Het draagt bij aan het terugbrengen van de Staatsschuld naar duurzame niveaus in een versneld tempo
  4. Het helpt verdere onaanvaardbare fiscale offers te vermijden.
  5. Het erkent dat obligatiehouders mogelijk “gecompenseerd” kunnen worden voor de nominale verliezen die zij hebben geleden als onderdeel van de herstructurering, als de regering van Republiek Suriname olie gerelateerde inkomsten ontvangt uit Blok 58.

De autoriteiten zijn ervan overtuigd dat de combinatie van de inspanningen van Suriname om een breed scala aan economische hervormingen door te voeren, een sterke inzet voor begrotingsconsolidatie, een alomvattende aanpak van het schuldenproblematiek en voldoende schuldverlichting allemaal zullen bijdragen aan een welvarende toekomst voor Suriname. Lazard en White & Case LLP traden respectievelijk op als financieel en juridisch adviseurs van de Republiek en hebben samen met het Bureau voor de Staatsschuld en het Ministerie van Financiën & Planning gewerkt om dit resultaat te behalen.