De Boodschap
Kabinet van de President

Mr. Baidjnath Panday: “Stakeholders belangrijk geweest in positieve beoordeling CFATF”

Suriname is recentelijk positief beoordeeld door de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) ten aanzien van de 40 aanbevelingen, waaraan het land moest voldoen om blacklisting te voorkomen. Mr. Roy Baidjnath Panday, voorzitter van de Project Implementation Unit (PIU) van het Surinaamse Anti-Money Laundering Programma (AML) complimenteert in het bijzonder de stakeholders voor het resultaat dat mede door hun inzet is bereikt. “Dat Suriname deze stap heeft kunnen zetten, is mede te danken aan de stakeholders. Wat wij als AML/PIU hebben gedaan is meer de begeleiding, de mensen enthousiasmeren en stakeholders bijeenbrengen om hun verantwoordelijkheid op te pakken”, aldus mr. Baidjnath Panday, die zegt dat Suriname voor nu uit de gevarenzone van blacklisting is.

De PIU-voorzitter merkt op dat de verantwoordelijkheid van de stakeholders ook ten uitvoer wordt gebracht. Hij legt uit dat Suriname op eigen verzoek geëvalueerd is door de CFATF, ten einde na te gaan wat de stand van zaken van ’s lands wet- en regelgeving is op het stuk van anti-money laundering en terrorismefinanciering. Tegelijkertijd werd er geëvalueerd welke instituten in Suriname actief zijn en werkzaamheden verrichten in het kader van rechtshandhaving. Het betrof ook instituten die belast zijn met het toezicht op de naleving van de wetgeving, die nodig is voor het adresseren van de financiële en de niet-financiële sector. Deze sector heeft volgens de PIU-voorzitter ook een meldplicht van ongebruikelijke transacties.

Daarnaast is er ook gekeken naar de Gaming Board als toezichthoudend orgaan op de gamingsector, de casino’s en loterijen. Baidjnath Panday: “Er is gekeken naar het functioneren van de Raad Internationale Sancties met betrekking tot hoe Suriname omgaat met de resoluties van de Veiligheidsraad van de VN op het gebied van terrorisme en terrorismefinanciering. Ook is gekeken naar wat Suriname doet om fiscale delicten aan te pakken. De PIU-voorzitter legt uit dat de 40 aanbevelingen van de CFATF Suriname dwongen om tijdig de nodige stappen te zetten met het doel het financieel systeem gezond en integer te houden zodat de nationale en internationale markt, maar in het bijzonder de internationale financiële transacties niet in gevaar worden gebracht.

De regering heeft, aldus de PIU-voorzitter, door tussenkomst van de Anti-Money Laundering Council, voorgezeten door de president, een besluit genomen tot het herijken van het Nationaal Anti-Money Laundering Strategisch Plan. Dit plan is in november 2022 aangenomen. Mr. Baidjnath Panday zegt dat er reeds een actieplan opgesteld was voor de periode 2022-2023, maar dit document is gecompleteerd, waarbij de stakeholders in Suriname, voornamelijk overheidsinstanties, aan het werk zijn gegaan. Er is met name wetgeving tot stand gebracht; de verbeterplekken zijn geadresseerd en vervolgens gerapporteerd aan de CFATF.

Mr. Baidjnath Panday: “Surinames rapport is geverifieerd op juistheid, op correctheid. We waren tijdig om het aan te bieden en het is vervolgens als finaal beoordelingsrapport van de CFATF aangeboden. Het rapport is besproken tijdens de plenaire vergadering die gehouden is in de periode 26 november tot 1 december van dit jaar.” De vergadering is volgens mr. Baidjnath Panday meegegaan met de bevinding dat Suriname voor nu voldoende significante stappen heeft gezet om een groot deel van de belangrijke tekortkomingen weg te werken. “We zijn daardoor uit de gevarenzone van wat door velen werd geroepen het gevaar van blacklisting.”