De Boodschap
Justitie & Politie

Het OM is objectief en onpartijdig

PARAMARIBO- Naar aanleiding van recent in de media verschenen uitlatingen in verband met een op dit moment lopend strafrechtelijk onderzoek, brengt het Openbaar Ministerie ( OM) het volgende onder de aandacht:

Het OM benadrukt dat alle onderzoeken verricht worden op grond van zijn Grondwettelijke taken. Hierin bestaat er geen ruimte voor de inzet van politieke instrumenten.

In de zaak die heeft geleid tot de recente uitlatingen in het nieuws, geeft het OM aan dat het Justitieel Interventie Team (JIT) niet belast is met het onderzoek.  Zonder al te diep in te gaan op het lopend strafrechtelijk onderzoek, kan worden aangegeven dat er drie personen inverzekering zijn gesteld, dat hun inverzekeringstelling rechtmatig is getoetst door de Rechter-Commissaris en dat er een gerechtelijk vooronderzoek (GVO) gaande is.

Het OM benadrukt ten overvloede dat alle onderzoeken objectief en onpartijdig worden verricht, zonder aanziens des persoons.

Unit Public Relations Openbaar Ministerie Suriname