De Boodschap
Kabinet van de President

Mobiele Unit Biza komt handen tekort door massale registratie

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BIZA) is per 1 oktober 2022 gestart met de Verplichte Landsdienarenregistratie, ook bekend als het LDR Project. Middels het inzetten van mobiele units wilt het ministerie elke mogelijkheid inzetten om dit project succesvol af te sluiten. Het project wordt op 31 december 2022 afgesloten hetgeen betekent dat de niet-geregistreerde ambtenaren vanaf 1 januari 2023 geen salaris meer ontvangen.

De mobiele unit is gestart bij De Nationale Assemblee, Strafinrichting Duisburg en Santo Boma. Binnenkort zal het Korps Penitentiaire Ambtenaren, Korps Brandweer Suriname en Defensie door de mobiele unit worden bezocht.

Minister Bronto Somohardjo noemt de registratie nu reeds succesvol. “Bij het DNA zijn reeds 80% geregistreerd. Ook het Korps Penitentiaire Ambtenaren scoort 80% terwijl de ambtenaren van de strafinrichting Duisburg 60% scoort. Ambtenaren worden opgeroepen zich alsnog te registreren. Let op de nieuwsberichten van het ministerie op radio en TV welke instanties bezocht zullen worden door de mobiele unit.

Registeren kan fysiek op het hoofdkantoor van Biza via de mobiele units of digitaal via https://ldr.egov sr. Indien u verdere informatie wenst kunt u bellen naar de telefoonnummers: 8881052 of 8881403 of via de whatsapp nummers: 8533793 of 8838028.
Voor een vlotte gang van zaken moeten de landsdienaren het volgende meenemen:

1) Legitimatiebewijs of ID-kaart

2) laatste beschikking/resolutie van uw ministerie

3) Kopie diploma hoogst genoten opleiding