De Boodschap
Kabinet van de President

Historische prestatie: Surinaams begrotingstekort teruggebracht tot 4,3%

Op maandag 25 september 2023 heeft de Regeringsraad een buitengewone vergadering gehouden, waarbij de begroting voor 2024 is goedgekeurd en de jaarrede is besproken. Opmerkelijk is dat het begrotingstekort, dat in 2020 nog 19% bedroeg, is teruggebracht tot 4,3%. Deze prestatie, slechts 1% boven de internationale norm, wordt beschouwd als een mijlpaal voor de huidige regering.

De drastische daling van het begrotingstekort binnen zo’n korte tijd heeft diepgaande implicaties voor de Surinaamse samenleving. Allereerst zal het een gunstige invloed hebben op de economische groei van het land in het komend jaar. Bovendien wordt verwacht dat de inflatie zal dalen naar 20%, wat een opmerkelijke verbetering is van het percentage van 65%, drie jaar geleden.

Daarnaast heeft de minister van Financiën en Planning tijdens de vergadering bekendgemaakt dat Suriname de review van september heeft gehaald en zal 53 miljoen US dollar aan financiële steun van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) ontvangen. 28 miljoen US dollar daarvan zal worden besteed aan budgetsteun en het resterende bedrag zal in afstemming met de minister van Financiën worden besteed aan andere essentiële projecten om de nationale ontwikkeling te ondersteunen. Het IMF heeft de stabiliteit en vastberadenheid van de Surinaamse regering om economische hervormingen door te voeren, geprezen, in tegenstelling tot sommige andere landen waar vergelijkbare programma’s zijn mislukt.

Tijdens de vergadering is er ook gesproken over een ontmoeting met vakbonden C-47 en COL, die in een brief aan de regering een ultimatum hebben gesteld met betrekking tot de uitvoering van de btw. De regering zal met de vakbonden samenwerken om een werkbare oplossing te vinden.

Na de RRV heeft president Chandrikapersad Santokhi de leidinggevenden van de coalitie toegesproken en hun aangespoord om vastberaden te blijven in hun inspanningen om het land te leiden. Hij benadrukte het belang van samenwerking tussen de regering, de samenleving en de private sector om de tweede helft te spelen om te winnen en de reeds bereikte resultaten te laten zegevieren boven negativiteit. Deze historische prestatie in de begrotingsdiscipline markeert een keerpunt voor Suriname en biedt een veelbelovende toekomst voor de samenleving. De regering blijft zich inzetten voor economische stabiliteit, groei en welvaart voor alle Surinamers.

 

 

KABINET VAN DE PRESIDENT