De Boodschap
Financiën & Planning

IDB keurt US$ 150 miljoen Policy-based Loan Suriname goed

De uitvoerende raad van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) heeft op woensdag 2 november tijdens haar raadsvergadering een Policy-based Loan (PBL) voor Suriname goedgekeurd. Deze PBL van US$ 150 miljoen is onderdeel van de begrotings- en projectsteun van total US$ 500,- miljoen welke voor de komende drie jaren is gereserveerd in het kader van het Herstelplan, welke wordt ondersteund door de IMF Extended Fund Facility (EFF). Deze tranche is de tweede voor dit jaar.

Eerder in april 2022, werd er een eerste tranche van US$ 50 miljoen beschikbaar gesteld. De condities bij deze PBL zijn grotendeels in lijn met de “prior actions” en prestatie criteria van het IMF programma. De evaluaties welke op jaarbasis plaatsvinden zijn zowel kwantitatief als kwalitatief van aard. Deze goedkeuring geeft impliciet aan dat de overheid goed op weg is met het gezondmaken van de Surinaamse economie. Naast institutionele versterking van de overheid staat ook de versterking van de staatsfinanciën centraal bij deze lening. De middelen zullen de komende weken worden overgemaakt en komen ter beschikking van de begroting. Deze middelen ondersteunen ook in de mede-financiering van de aangekondigde uitbreiding van het sociaal vangnet van de overheid.

Verder betekent deze instroom van US-dollars een enorme versterking van de valuta positie van het land. Het ligt in de bedoeling, dat in 2023 en 2024 hetzelfde bedrag van US$ 150 miljoen elk jaar zal worden beschikbaar gesteld na de evaluaties, welke ook gebaseerd zullen zijn op min of meer dezelfde prestatie indicatoren als in het IMF programma. Naast de begrotingssteun van de IDB onder de paraplu van het IMF programma, komt binnen het kader van de nieuwe 2021-2025 landenstrategie van de IDB voor Suriname US$ 450 miljoen vrij voor reguliere projecten.