De Boodschap
Financiën & Planning

IDB ondersteunt Suriname met begrotingssteun van USD 150 miljoen

Foto: Minister Albert Ramdin en de IDB Vice President, hr. R. Martinez na de ondertekening

Suriname en de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) hebben op vrijdag 11 november 2022 twee leningsovereenkomsten getekend. De eerste overeenkomst betreft de begrotingssteun overeenkomst ‘Fiscal sustainability program for economic development’ van USD 150 miljoen. De tweede overeenkomst is ‘Labor Market Alignment with New Industries’ voor USD10 miljoen. Voor dit speciaal moment kwam de IDB Vice President, Richard Martínez vanuit Washington naar Suriname vergezeld van de IDB General Manager van de Caribbean Department, Tariq Alli.

Bij de eerste lening wordt door de IDB begrotingssteun verstrekt ter ondersteuning van het IMF programma en heeft als doel het bereiken van een duurzaam fiscaal beleid en economische groei. Het begrotingssteun programma is sterk gelinkt aan de voortgang en voorwaarden van ons programma met het IMF. Voor de goedkeuring van dit IDB programma moesten aan vijftien voorwaarden worden voldaan op de gebieden van het belasting systeem, het uitgaven beleid, het macro en fiscaal raamwerk alsook het beleid met betrekking tot parastatalen. Eveneens was een goede performance met het IMF van belang. De verwachting is dat in 2023 en 2024 ook IDB begrotingssteun van respectievelijk 150 en 100 miljoen zal worden toegekend.

De tweede overeenkomst die is getekend betreft Labor Market Alignment with New Industries. Dit project heeft tot doel om de vraag en het aanbod op de arbeidsmarkt op elkaar af te stemmen mede gebaseerd op onze toekomstige groeisectoren. In dit kader zullen werkzoekenden en werklozen worden begeleid via high quality trainingen in afstemming met de werkgevers zodat een baan na de training gegarandeerd is. Dit moet bijdragen aan het verlagen van de werkloosheid. Er zal in het totaal proces ook gebruik gemaakt worden van de hedendaagse informatie communicatie technologie (ICT) om de verschillende doelgroepen te bereiken. De uitvoering van dit project ligt in handen van het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ).

Vermeldenswaard is dat de getekende programma’s een looptijd hebben tussen de 20 en 25 jaren met een grace periode van 5.5 jaren en een lage rente van tussen de 1 en 2%. Verder zijn deze leningen opgenomen in het IMF macro-economisch raamwerk en hebben ze de goedkeuring van het Bureau voor de Staatsschuld.

De IDB-vicepresident sprak zijn waardering uit voor de vele inspanningen van de huidige regering in deze moeilijke crisis waarbij ook een IMF programma moet worden uitgevoerd. Dhr. Martínez gaf verder de verzekering dat de IDB een partner is waarop Suriname mag blijven rekenen. De ondersteuning van de IDB kan gegeven worden op het gebied van technische kennis, capaciteitsversterking en financiële middelen.

Tijdens het bezoek maakte de IDB delegatie van de gelegenheid gebruik om de lopende IDB energie- en onderwijsprojecten te bezoeken. Ook het Paramaribo Urban Rehabilitation Project (PURP), waarbij monumentale panden worden gerenoveerd kreeg bezoek, met onder andere een rondleiding in het gerenoveerd DNA gebouw.

De IDB biedt ook ondersteuning aan de private sector via IDB Invest. Om de mogelijkheden van dit orgaan aan de private sector te presenteren vond een ontmoeting met potentiele bedrijven plaats. Ondertussen heeft IDB Invest in Suriname o.a een project met Bakkerij Fernandes uitgevoerd en is momenteel een project met de Kuldipsingh haven in uitvoering voor een bedrag van USD 14.5 miljoen.

De ondertekening van de leningsovereenkomsten vond plaats op het presidentieel paleis tussen de minister van Financiën en Planning a.i., dhr. Albert Ramdin en de vicepresident van de IDB, dhr. Richard Martínez. Bij deze ceremonie waren aanwezig de president van de Republiek van Suriname, Z.E. Chandrikapersad Santokhi en de Minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, Steven Mac Andrew.