De Boodschap
Kabinet van de President

Minister Mathoera: “Het leger is een bijzondere organisatie gebaseerd op discipline”

De minister van Defensie, Krishnakoemarie Mathoera heeft tijdens een persconferentie benadrukt dat het Nationaal Leger een bijzondere organisatie is gebaseerd op discipline, hiërarchie en regels. Verwijzend naar de actie van Vereniging Rechtspositie Militairen (VRM) heeft ze aangegeven dat er corrigerend zal worden opgetreden vanuit de legerleiding. “Er zullen tuchtmaatregelen worden genomen”, aldus de bewindsvrouw op 11 november 2022.

De Defensieminister heeft onder woorden gebracht dat ze voorstander is van dialoog. “Ik roep de VRM op om het pad van provocatie en confrontatie achterwege te laten. Laten we aan tafel zitten om de problemen duurzaam op te lossen.” Het departement is volgens de bewindsvrouw bezig om een kortgeding voor te bereiden. Minister Mathoera: “Wij hopen maandag al rechtsingang te vinden. De rechter zal worden gevraagd om de VRM te verbieden om ongrondwettelijke handelingen te plegen. We hebben geen behoefte en belang bij om op te ruien, te demotiveren en om mensen aan te moedigen te ageren tegen het wettig gekozen gezag”.

De samenleving heeft er geen belang bij dat leden van een gewapende eenheid zich zo opstellen. De bewindsvrouw merkt op dat het verenigen verankerd is in de wet. “Echter zijn er ook richtlijnen in de Wet op Nationaal Leger en de Wet rechtspositie militairen met betrekking tot het gedrag van militairen”. De bewindsvrouw verwacht van mensen die een leidinggevende functie hebben in het leger en bij de VRM dat ze een goede afweging maken van belangen. “Gewapende machten hebben een extra verantwoordelijkheid in de samenleving”.