De Boodschap
Financiën & Planning

Ilan Goldfajn gekozen als nieuwe IDB-president

De functie van president van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) was vanaf eind september 2022 vacant. Vanaf eind september is er voor deze functie conform de statuten van de bank een procedure in gang gezet voor de verkiezingen van een nieuwe president. Vijf kandidaten zijn gepresenteerd waaronder Ilan Goldfajn namens Brazilië, Nicolás Eyzaguirre Guzman namens Chile, Cecilia Todesca Bocco namens Argentinië, Gerard Johnson namens Trinidad and Tobago en Gerardo Esquivel Hernandez namens Mexico. Kort voor de stemming werd de Argentijnse kandidatuur ingetrokken.

Minister Albert Ramdin, zijnde de Alternate Governor van Suriname bij de IDB, heeft geparticipeerd in de formele presentaties van alle kandidaten aan de IDB Governors. Eveneens voerde hij bilaterale gesprekken met de kandidaten waarbij naast de visie van de kandidaten met betrekking tot de toekomst van de bank ook gesproken werd over de prioriteiten van de kleine lidlanden, waaronder Suriname en hoe de kandidaat daar invulling aan zou geven.

De Surinaamse bewindsman benadrukte dat vanwege de diversiteit van belangen en uitdagingen op het Westelijk Halfrond een passend financieel beleid gevoerd moet worden in de bank en dat speciale voorzieningen voor klimaatfinanciering en de kleine landen ontwikkeld moeten worden. Minister Ramdin noemde daarbij, onder andere de ondersteuning bij armoedebestrijding, diversificatie van de kleine economie alsook klimaatverandering en private sector ontwikkeling. Ook de mogelijkheid voor functies en trainingen en internships binnen de bank van Surinamers voor de nodige ervaring kwam aan de orde.

Op zondag 20 november vonden de verkiezingen plaats waarbij er persoonlijk in Washington alsook via een virtueel platform gestemd kon worden. De waarnemend minister van Financiën heeft virtueel de stemming namens Suriname uitgebracht. Aan deze stemming hebben alle 48 lid-landen deelgenomen waardoor er 100% quorum is bereikt. Met een overweldigende meerderheid van 80% is Ilan Goldfajn van Brazilië reeds in de eerste ronde gekozen als de nieuwe president van de IDB. Vermeldenswaard is dat dit de eerste keer is sinds het ontstaan van de IDB, in 1959, dat de functie van de president in handen is van een Braziliaan.

Suriname is binnen de IDB, de Wereldbank en het Internationale Monetaire Fonds (IMF) in dezelfde landengroep met Brazilië. De Braziliaanse vertegenwoordiging heeft de belangen van ons land op een uitstekende wijze vertegenwoordigd. De politieke, diplomatieke en functionele verhoudingen tussen Suriname en Brazilië zijn altijd goed geweest en de selectie van de nieuwe president zal zeker ook in het voordeel van Suriname zijn.

In zijn eerste toespraak benadrukte Ilan Goldfajn dat er veel werk aan de winkel is en dat hij oor zal hebben voor alle noden van de lidlanden. Hij gaf aan ook aandacht te zullen schenken aan de kleine landen die kampen met de gevolgen van klimaatverandering alsook die aandacht vragen voor het behoud van hun bossen en andere uitdagingen. Hij noemde ook specifiek de IDB-medewerkers van de bank die uiteindelijk een belangrijke bijdrage zullen moeten leveren. De nieuwe IDB-president was kortgeleden de directeur van de Western Hemisphere Department bij het IMF.