De Boodschap
Justitie & Politie

Workshop voor jongens in detentie op Mannendag

Op zaterdag 19 november hebben de stichting P.U.S.H. FORWARD en de afdeling Justitiele Kinderbescherming (JKB) van het ministerie van Justitie en Politie een workshop georganiseerd voor de jongens van het Jeugd Opvoedingsgesticht (JOG) te Santo Boma. Het doel van de workshop was om de jeugdigen in detentie in de gelegenheid te stellen om hun zelfrespect en zelfwaarde op te bouwen door respectabele vaderfiguren op een ontspannen manier in gesprek te doen treden met de jongens.

Regillio Hardjopawiro van Stichting Jongeren Ontwikkeling Suriname (JOSU) heeft de jongens toegesproken om verandering te brengen in hun leven. Hardjopawiro is op jeugdige leeftijd ook meerdere malen in aanraking gekomen met de justitie, maar heeft daarna zijn leven compleet veranderd. Hij is nu ondernemer, vader en begeleider van jongeren die in aanraking zijn gekomen met justitie.

Hij vertelde zijn verhaal en gaf de lessen door die hem op het rechte pad hebben gebracht en gehouden. Hij waarschuwde de jongens tegen het op na houden van verkeerde vrienden, omdat het vaak slechte vrienden zijn die ze na hun vrijlating weer op het verkeerde pad zullen proberen te brengen.

Inspecteur van politie tevens hoofd Public Relations van het Korps Politie Suriname, Milton Bisschop heeft ook een sessie gehouden voor de jongens. Hij spoorde ze aan om zelf de keuze te maken om anders te gaan leven. Misdaad loont niet en je zal uiteindelijk de prijs voor je misdaden moeten betalen. Hij moedigde ze aan om te voorkomen dat ze weer in aanraking komen met Justitie door nu al verantwoordelijkheid te nemen en het verleden achter te laten. Verras altijd vriend en vijand zei hij, laat mensen zien dat je als een nieuw mens uit de gevangenis komt.

De Rotary Club Paramaribo Central leverde ook een bijdrage aan de grondgedachte van het evenement met de donatie van een bordspel. Het bordspel heet ‘Pasi’ en is ontworpen door mevrouw Joany Watkin. Het spel is gemaakt om moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken maar ook om over constructieve handelingen te kunnen praten. Hiermee kunnen de jongens zich uiten over zaken waar ze normaal moeilijk over zouden kunnen praten en kunnen ze reflecteren op hun levenskeuzes.