De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

ILO verleent technische assistentie aan Suriname bij voorbereiding en uitvoering DWCP SU-III

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J), heeft op maandag 12 september 2022 een delegatie van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) ontvangen. De delegatie onder leiding van de directeur van het ILO Decent Work Team and Office for the Caribbean, Dennis Zulu zal deze week diverse activiteiten ontplooien in Suriname.

De directeur was in de maand juni 2022 reeds in Suriname op uitnodiging van de minister ter bespreking van de voorbereiding van het derde Decent Work Country Programme voor Suriname (DWCP SU lll). Net zoals bij de eerste ontmoeting heeft de bewindsman ook bij deze gelegenheid te kennen gegeven dat hij het derde DWCP voor Suriname, ontwikkeld en ondertekend ziet voor het einde van het jaar. Dit zodat de implementatie van het programma vanaf 1 januari 2023 van start kan gaan.

In het derde DWCP wenst minister Mac Andrew de focus te leggen op werkgelegenheid. Werkgelegenheid is een important vraagstuk vanwege de zeer uitdagende ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de noodzaak om ondernemerschap te stimuleren. Het stimuleren van ondernemerschap moet resulteren in het creëren van arbeidsplaatsen. Het werkgelegenheidsbeleid zal effectief moeten anticiperen op mogelijke sectorale ontwikkelingen in Suriname. Hier is de olie en gassector een voorbeeld van. Het departement moet zich klaarstomen om in te spelen op de verwachte ontwikkelingen.

De bewindsman merkt op dat het directoraat Arbeidsinspectie haar personeel moet upgraden om toezicht te kunnen houden op veiligheidsaspecten die zullen komen bij kijken bij het verrichten van specialistische -en vaktechnische werkzaamheden. De technische assistentie die de ILO zal verlenen komt volgens de minister op het juiste moment. De regeringsfunctionaris geeft aan dat Suriname voordeel heeft kunnen halen uit de twee programma’s die tot nu toe zijn uitgevoerd. Daarnaast heeft Suriname ook een positieve reputatie bij de ILO weten op te bouwen voor wat betreft het succesvol ontwikkelen en uitvoeren van de programma’s.

Directeur Zulu heeft onderstreept dat de ILO onder de indruk van het streven van Suriname om Decent Work in het land te realiseren. De ILO-functionaris toont zich ingenomen dat Suriname Decent Work en de Sustainable Development Goal-8 (SDG-8), heeft meegenomen in de periodieke beoordeling van de SDG’s eerder dit jaar. Dit is ook de reden waarom de Internationale Arbeidsorganisatie met een grote delegatie deze week in ons land vertoeft. Zulu verzekerde de AWJ-minister dat hij samen met zijn team Suriname zal begeleiden bij het formuleren van het derde Decent Work Country Programma.

Deze week zal de ILO-delegatie gesprekken voeren met de sociale partners en overige stakeholders om zodoende vast te stellen welke specifieke programma’s in het kader van het DWCP SU-III zullen worden uitgevoerd. Hierbij dient opgemerkt te worden dat zowel het ministerie als de ILO van oordeel is, dat het concept van Decent Work toegang moet vinden in het gehele land. De delegatie zal aan het einde van haar missie dan ook een oriëntatie bezoek brengen aan het binnenland.