De Boodschap
Financiën & Planning

IMF positief over herstel Surinaamse economie

Vlnr.: Afonso Bevilaqua, Bruno Seraiva, Maurice Roemer, Kenji Okamura, Stanley Raghoebarsing en Nigel Chalk.

Minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning heeft van 10 tot en met 16 oktober geparticipeerd in de IMF/WB 2023 Jaarvergadering in Marokko. De delegatie van Suriname bestond uit vertegenwoordigers van het ministerie van Financiën en Planning en van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en stond onder leiding van minister Raghoebarsing en Governor Maurice Roemer.

De minister en zijn delegatie voerden in verband met de voortgang van het IMF-programma besprekingen met de Executive Director voor Suriname, Afonso Bevilaqua, alsook met de Directeur van het Westelijk Halfrond, Rodrigo Valdes en de Deputy Managing Director, Kenji Okamura. Bij deze gesprekken werd Suriname gecomplimenteerd met de voortgang van het programma en de lang uitstaande gedurfde hervormingen die op verschillende gebieden zijn ingezet. Dit in parallel met het herstellen van een economie is niet eenvoudig en tegelijkertijd de opbouw van capaciteit. Het programma dat van juni 2022 tot en met juni 2023 stilstond en 4 IMF evaluaties heeft gemist, heeft nu twee opeenvolgende evaluaties positief afgerond.

IMF Deputy Managing Director Kenji Okamura en minister Raghoebarsing.

Tijdens het gesprek met het IMF-management werd duidelijk dat Suriname een van de weinige landen is dat na een jaar stilstand onder moeilijke omstandigheden de politieke moed, durf en enorme veerkracht heeft getoond om het programma weer op de rails te krijgen. Partijen waren het erover eens dat het uitvoeren van het programma, dat ondersteund wordt door het IMF een noodzaak is maar dat tegelijkertijd ook flexibiliteit nodig is zodat de burgers, meer specifiek de middenklasse en de sociaal zwakkeren, het hoofd boven water kunnen houden.

De samenleving brengt veel offers in het totaal hervormingsproces, waarbij tarieven kostendekkend worden gemaakt en subsidies op elektriciteit en brandstof worden afgebouwd, de BTW is ingevoerd en de Public Sector Reform (PSR) is ingezet. De voortgang van de schuldherschikkingen in het bijzonder met China en de commerciële obligatiehouders (de zgn. Oppenheimer bondholders), vertonen elk ook een positief verloop.

De verwachting is dat met China en de bondholders dit jaar nog overeenstemming zal worden bereikt. In het kader van de schuldherschikkingen wordt op basis van ondermeer de case van Suriname nu een ‘debt solution toolkit’ binnen het IMF opgesteld waaruit verschillende lessen geleerd kunnen worden. Veel waardering werd door het IMF-management uitgesproken voor de bijdrage van de president, de vicepresident en de ministerraad, De Nationale Assemblee, de Centrale Bank, de private sector en de vakbeweging die elk vanuit hun eigen verantwoordelijkheid een bijdrage hebben geleverd.

Governor Roemer, IMF Deputy Managing Director Okamura en minister Raghoebarsing.

Naar aanleiding van het geleidelijk herstel welke zichtbaar is in de positieve ontwikkeling van cruciale indicatoren, ligt het in de lijn der verwachtingen dat Deputy Managing Director Okamura begin volgend jaar een bezoek aan Suriname zal brengen. Het wordt de eerste keer dat zo een hoge IMF-functionaris Suriname zal bezoeken. Eind oktober wordt de volgende IMF technische missie in Suriname verwacht voor de 4e evaluatie.