De Boodschap
Defensie

Infobalie G-1 Nationaal Leger moet dienstverlening verbeteren

De helpdesk/infobalie van de G-1 (personeelszaken) van het Nationaal Leger is op woensdag 14 december 2022 in gebruik genomen. De behoefte aan zuivere informatie over de rechtspositie voor het militair personeel blijkt groot te zijn.

Vooral wanneer het gaat om bevorderingen, gratificaties, overplaatsingen en alle andere personeelsadministratieve handelingen. “Met het in gebruik nemen van zo een helpdesk/infobalie wordt in een belangrijke behoefte van de organisatie voorzien, als het aankomt op het verschaffen van de juiste informatie aan de militairen. De dienstbaarheid naar het personeel toe moet hiermee verder worden verbeterd”, benadrukte kolonel Werner Kioe A Sen, bevelhebber van het Nationaal Leger, bij de opening. Iedere militair heeft de vrijheid zich te wenden tot de administrateurs en officieren personeelszaken. De helpdesk/infobalie van de G-1 is slechts een extra instrument voor het opvragen van persoonlijke informatie. Bij de opening waren verder ook aanwezig de commandant Landmacht luitenant-kolonel Ashokkoemar Jagdew, de G-staf en militair personeel.