De Boodschap
Regionale Ontwikkeling & Sport

Royal Breeze Hotel start herinrichting Waterkant in samenwerking met OW

De herinrichting van de Waterkant, het gebied tussen de Heiligenweg en de Jodenbreestraat is gestart. De werkzaamheden bestaan uit onder andere: geheel nieuwe ontwateringsnetwerk inclusief nieuwe hoofdkoker, herbestrating, herindeling bermen en parkeerplaatsen, nieuwe verlichting, nieuw trottoir en groenvoorzieningen. De opdrachtgever en financierder van deze grootse ontwikkeling is het Royal Breeze Hotel N.V. De aannemer is Intervast Suriname. Deze werkzaamheden vallen onder een van de grootste
publiek private partnerschappen tussen het ministerie van Openbare Werken (OW) en ondernemingen in ons land. “De kosten van het project worden geheel gedragen door Royal Breeze Hotel”, meldt het districtscommissariaat Paramaribo Noord-Oost.

Voorafgaand is een traject van consultaties en diepgaande voorbereidingen afgewerkt. Er is goed overleg geweest met functionarissen van OW. Voorts zijn de bestuursdienst, politie, buren en overige stakeholders gekend. Er is ook speciaal overleg geweest met de marktmeester van de Centrale Markt Paramaribo (CMP) en de Vreedzaam Markt. De werkzaamheden zullen volgens planning 6-8 weken duren. Om het tijdelijk ongerief voor venters en bezoekers van de markten te beperken is er blijvend contact tussen de aannemer en de marktmeester. Voorts is de bestuursdienst aanwezig voor ordehandhaving. De werkzaamheden zijn dringend en noodzakelijk om het gebied weer veilig en aantrekkelijk te maken. Beide markten zullen veel toegankelijker en veiliger worden voor zowel reguliere bezoekers als toeristen.

De gerehabiliteerde Waterkant wordt een geschenk aan de gehele Surinaamse gemeenschap. Dit zodat een ieder weer veilig en met plezier dit stukje Paramaribo kan bezoeken. Het Royal Breeze Hotel zal eind dit jaar haar deuren openen. Het hoogste publieke dakterras in Suriname de ‘Sky Lounge & Bar’ zal daarbij opengesteld worden voor bezoekers. Royal Breeze Hotel is een volledig Surinaams product en zal kwaliteit van wereldklasse bieden voor al haar gasten.