De Boodschap
Kabinet van de President

Informatiebijeenkomst moet bewustwording over dyslexie op gang brengen

De Vereniging Dyslexie Suriname heeft in op 20 juli 2023 een informatiebijeenkomst georganiseerd over dyslexie. Dit vond plaats in het auditorium van Self Reliance. Het doel van deze bijeenkomst is om de bewustwording over het omgaan met dyslexie te vergroten en om te komen tot een onderwijssysteem dat kinderen met dyslexie ontwikkelingskansen biedt. 

Dyslexie is een leerstoornis waarbij klank en letterherkenning moeizaam op gang komt, waardoor leerlingen moeite hebben met lezen en spellen. “Een kind met dyslexie is niet dom, en kan integendeel zelfs een hoog IQ hebben”, aldus Amanda Sheombar, voorzitter van de Vereniging Dyslexie Suriname. Sheombar zegt dat de vereniging zich sterk maakt om samen met het ministerie van Onderwijs en belanghebbenden meer awareness te geven over hoe kinderen met dyslexie te herkennen en zo ook de juiste begeleiding geven.

Momenteel is er in Suriname al een systeem waarbij een kind bij wie dyslexie is vastgesteld, recht heeft op richtlijnen vanuit het ministerie. Deze zijn bijvoorbeeld het voorlezen van vragen bij een repetitie en een andere beoordeling bij spelling. Het is volgens voorzitter Sheombar van groot belang dat er bewustzijn is bij de leerkrachten om hieraan mee te werken. De ultieme doelstelling van de vereniging is om te werken aan een onderwijssysteem dat in staat is vroegtijdig kinderen met dyslexie te herkennen zodat de begeleiding deskundig met de juiste middelen en methoden kan geschieden; dit alles verankerd binnen het curriculum en de wet.