De Boodschap
Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking

50 jaar Caricom uitbundig herdacht in Venezuela

Ter herdenking van 50 jaar Caricom is een feestweek gehouden in Caracas, Venezuela. Deze feestweek met de slogan “50 strong years: a solid foundation to build on” duurde van 26 juni tot en met 30 juni 2023. Naast delegatieleden van het gastland, waren de Caricom-missies in Venezuela vertegenwoordigd, waaronder de residerende en niet residerende vertegenwoordigers van Barbados, the Bahama’s, Grenada, Guyana, Haïti, Sint Kitts and Nevis, Sint Vincent and the Grenadines, Suriname en Trinidad and Tobago.

Bij de opening werd het programma ingeluid met een seminar en een toespraak van de Prime Minister van Saint Vincent and the Grenadines, Ralp Gonsalves, die de nadruk legde op de vier belangrijke pijlers binnen de organisatie, te weten, economische integratie, functionele samenwerking in overheidsbeleid, coördinatie van het buitenlandsbeleid en veiligheid.

Namens de Venezolaanse overheid spraken, onder andere, de minister van Buitenlandse Zaken en Volksmacht, Yván Gil Pinto, en de Vice Minister van het Caraïbisch gebied van het ministerie van Buitenlandse Zaken en Volksmacht, Raúl Li Cauzi. Beiden riepen tijdens hun toespraak op voor de continuïteit van het buitenlandsbeleid van Venezuela die gericht is op een betere samenwerking, solidariteit en de zoektocht naar nieuwe vormen van integratie. Ook de minister van Cultuur, Ernesto Villegas, gaf tijdens zijn toespraak aan dat er meer gewerkt moet worden aan kennisuitwisseling tussen de Caraïbische landen, zodat de economische betrekkingen niet alleen kunnen toenemen, maar ook steviger worden, met het oog op een gemeenschappelijk doel. Verder werd stil gestaan bij de oproep die werd gedaan begin juni van dit jaar, waarbij aan de Verenigde Staten is gevraagd om de sancties tegen Venezuela op te heffen, zodat de landen in de regio kunnen profiteren van het Petro Caribe-olie initiatief.

Tijdens de opening werd een digitale tentoonstelling gehouden met als thema “Achievements and Challenges of the Caribbean Union. Tijdens dit evenement werd een verslag getoond over de geschiedenis en het bestaan van de halve eeuw van Caricom.  Ook was er tijdens de feestweek ruimte voor discussies over onder andere het onderwijs en uitwisselingen op het gebied van cultuur, historie, artistiek, politiek en academisch. Hiernaast zijn er ook gesprekken geweest over het bevorderen van bilaterale en multilaterale samenwerking met Caricom-landen. Ook zijn tijdens de openingsplechtigheid presentaties gehouden door residerende en niet-residerende Caricom-leiders in Venezuela. De kwesties die in dit verband werden besproken zijn regionale-integratie, migratiebeleid, energie-en voedselzekerheid en klimaatsverandering.

De ambassadeur van Suriname in Venezuela, Gustaaf Samijadi, heeft bij de afsluiting van de feestweek in zijn toespraak zijn erkenning gegeven aan het succesvolle verwezenlijkheden van de Caricom-gedachte en het werk dat als gemeenschap wordt verricht bij onder andere natuurrampen, economische mogelijkheden en de gezondheidscrisis. Ambassadeur Samijadi benadrukte dat de Covid-19 pandemie de kracht van de Caricom solidariteit naar voren had gebracht. Hij riep op om te werken aan duurzame ontwikkeling, hernieuwbare energie en klimaatbestendigheid in het belang van de huidige en toekomstige generaties. “Door te investeren in onderwijs en de ontwikkeling van vaardigheden kunnen we volledig de potentie van onze mensen ontsluiten, economische groei stimuleren en een meer inclusieve samenleving bevorderen”, besloot de ambassadeur.

Ambassadeur Samijadi bedankte de regering van de Bolivariaanse Republiek van Venezuela voor hun gastvrijheid en steun bij het organiseren van de historische viering van 50 jaar Caricom. Ook sprak hij zijn dank uit aan alle Caricom-lidstaten voor hun toewijding en gedeelde visie.