De Boodschap
Justitie & Politie

Innovatieve ideeën om de brandweer hoger op te tillen

Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie heeft de leiding van het Korps Brandweer Suriname opgeroepen te komen met innovatieve ideeën om het brandweerkorps hoger op te tillen. Dit deed de bewindsman op maandag 10 augustus tijdens een formele kennismaking met de commandant van het KBS, Radjen Jakhari, en het managementteam.

De justitieminister zegt te gaan voor een brandweerorganisatie met een prettig werkklimaat, waarbij de medewerkers ook aandacht kunnen besteden aan hun sociaal leven. Er moet een goede werkrelatie over de gehele linie zijn, welke moet uitmonden in de verbetering van de dienstverlening naar de samenleving toe. Binnen de brandweer is er een dispuut, waarbij er thans sprake is van twee vakbonden. De minister vindt het belangrijk dat er harmonie is in de organisatie.

Volgens hoofdcommandeur Jakhari wordt er alles aan gedaan om de brandveiligheid in het land te garanderen. Hij gaf tijdens deze ontmoeting een overzicht van de ontwikkelingen die het brandweerkorps heeft doorgemaakt als ook de voortuitzichten. De commandant haalde aan dat de top van het korps aan het vergrijzen is en dat er extra aandacht moet komen voor de werving van gekwalificeerde brandweermannen en vrouwen. Er zijn reeds voorbereidingen getroffen om in oktober van dit jaar te starten met een elementaire opleiding, waaraan 160 rekruten zullen deelnemen. Er is een landelijke onderbezetting vandaar dat de rekrutering in stad en district heeft plaatsgevonden. De opleiding zou in principe eerder van start gaan, maar vanwege de Covid-19 situatie is deze nu verschoven naar oktober. Jakhari heeft de aandacht van de minister gevraagd voor de aanschaf van meer blusvoertuigen, watertank en trekker wagens. Daarnaast zijn er meer pick-ups nodig voor de Beijenbestrijding. Er is ook gesproken over het huisvestingsprobleem in Nickerie, Moengo en Tijgerkreek als ook de andere locaties.

Op het gebied van internationale samenwerking zal de samenwerking met Frans Guyana en Haaglanden worden voortgezet. De minister gaf de leiding van de brandweer mee om de samenwerking verder uit te diepen, zodat er meer profijt daaruit voor de organisatie kan voortvloeien. Wetsproducten die meer handvaten moeten reiken aan het optreden van de brandweer als ook de voorlichting naar de gemeenschap zullen worden meegenomen in het beleid van het ministerie.