De Boodschap
Volksgezondheid

Verdere uitbreiding van COVID-testmogelijkheden

Het identificeren en isoleren van personen die besmet zijn met het coronavirus is een belangrijke maatregel in het tegengaan van de verspreiding. Het ministerie van Volksgezondheid breidt daarom de COVID-testmogelijkheden uit. Vanaf heden biedt het Regionale Ziekenhuis Wanica ook test drives aan. Voor het eind van volgende week zijn er ook test drives bij de RGD-gezondheidscentra of poliklinieken te Geyersvlijt, Latour, Limesgracht, Meerzorg en Onverwacht. Personen kunnen zich dan rechtstreeks aanmelden en hoeven niet eerst 178 te bellen zoals voorheen.

Het is van belang dat eenieder met klachten thuis blijft en zich isoleert van anderen. Het BOG adviseert direct contact te maken met de huisarts, of 178 of zich rechtstreeks te begeven naar een van de test drives waar de swabs worden afgenomen wanneer de volgende klachten optreden: hoesten, koorts, verlies van reuk- of smaak en lichaamspijnen, al dan niet samen met diarree, keelpijn, koude rillingen, kortademigheid, hoofdpijn, spierpijn en of vermoeidheid.

Het BOG merkt op dat sommige bedrijven hun personeel hebben gestuurd naar de test drives van het BOG, omdat er een persoon in het bedrijf positief was getest. Sommige personen trachten getest te worden door het simuleren van klachten. Dit heeft geen zin, want er is kans dat op dat moment de test negatief uitvalt en personen dan denken dat ze veilig zijn, terwijl dat niet zo hoeft te zijn.

Het BOG maakt bekend dat alleen mensen met klachten worden getest en doet een beroep op bedrijven om hun personeel niet naar de test drives te sturen als zij geen klachten hebben.