De Boodschap
Justitie & Politie

Dienstvoorschrift belangrijk bij reorganisatie BBS

De Beveiliging en Bijstandsdienst Suriname (BBS) zal binnen niet al te lange tijd over een formeel dienstvoorschrift moeten beschikken. Het dienstvoorschrift zal een belangrijk onderdeel vormen in de reorganisatie van de BBS. Dit geeft minister Kenneth Amoksi aan tijdens zijn eerste ontmoeting met de leiding van de BBS op maandag 10 augustus.

Minister Amoksi vindt dat er gewerkt moet worden aan een dienstvoorschrift voor de BBS. “De overheid wilt weten waaraan ze zich moeten houden, want de organisatie groeit. Er moet een gedragscode ontwikkeld worden, zodat er attitudeverandering kan optreden”.

Het managementteam van de BBS onder leiding van de Beveiligingsinspecteur 2de klasse, Humphrey Grootfaam, is vanaf januari 2020 aangesteld met de opdracht de rust binnen de dienst te waarborgen. Volgens Grootfaam wordt er met man en macht eraan gewerkt om de eenheid binnen de dienst te bewerkstelligen, maar het is nog niet wat het zou moeten zijn. Het managementteam denkt er hard op na om in de toekomst de afdeling Waarde Transport zelfvoorzienend te laten opereren. De minister is content hiermee en zegt hen alle ondersteuning daarin toe.

Er is bij de BBS ook sprake van onderbezetting. In deze maand nog zal er een herstart gemaakt worden met de opleiding van 85 rekruten, welke vanwege de Covid – 19 pandemie was onderbroken. Later dit jaar zal er een nieuwe sollicitatie plaatsvinden. Het streven is erop gericht om 150 manschappen binnen te halen.

De behoefte voor maatschappelijke begeleiding is van belang binnen de BBS. Het werk gepaard gaat met een bepaalde verantwoordelijkheid en werkdruk. Het bevorderingsbeleid dient ook gestructureerd te worden. De minister staat er open voor om waar nodig het personeel middels trainingen bepaalde skills bij te brengen.