De Boodschap
Regionale Ontwikkeling & SportRegionale Ontwikkeling en Sport

INS ingenomen met prestaties Jaïr Tjon En Fa

De  verrichtingen en prestaties van onze enige Olympische sporters Jaïr Tjon En Fa en Renzo Tjon A Joe tijdens de Olympische Spelen dit jaar zijn het Directoraat Sportzaken van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) niet ongemerkt gebleven.

Met name het Instituut voor de Nationale Sportselecties (INS) die binnen het ministerie belast is met o.a. de begeleiding van (top)sporters heeft de wijze waarop de sporters zich hebben ingezet met meer dan normale belangstelling gevolgd. Het is goed hierbij te vermelden dat het INS, mede op grond hiervan, met de herstart van dit instituut zich heeft beijverd aanwezig te zijn  voor de ondersteuning van de doelgroep.
Het directoraat Sportzaken is het helemaal eens met grote delen van de gemeenschap dat gezocht moet worden naar mogelijkheden om met name de wielrenner Jaïr Tjon En Fa die de 4e plaats heeft bereikt op het onderdeel Keirin te behouden voor de eerstvolgende Olympische Spelen 2024 in Parijs, getuige de bezorgdheid die is ontstaan dat hij zou willen afhaken vanwege financiële redenen. Het moet duidelijk zijn dat de prestatie van Jaïr één is van wereldformaat.
Het INS streeft er daarom naar om indachtig haar taakstelling in de komende periode het Instituut die plaats te geven welke nodig is om in dienst te zijn voor de topsport. Dit zal en kan ze natuurlijk niet alleen doen, maar met alle organisaties die gelijkgericht werken en hierbij wordt gedacht aan het Surinaams Olympisch Comité en de bij haar aangesloten sportbonden. Daarbij zal het Longterm Athlete Programma, welke genoemd is in het Gericht Nationaal Sportbeleid document worden meegenomen, omdat het duidelijk is dat het programma de basis vormt van de prestaties die we gezien hebben bij onze twee olympische deelnemers.
Tot slot feliciteert het Ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport, deze sporters en in het bijzonder Jaïr Tjon En Fa en wenst hen veel meer goede prestaties in de nabije toekomst.