De Boodschap
Bekendmaking

 STVS uit voorzorg uit de lucht

Rond half zes zondagmiddag, 8 augustus 2021, werd de Surinaamse Televisie Stichting (STVS) wederom getroffen door een zware regenbui.
Het gevolg van de regenbui was dat het televisiestation te kampen kreeg met enorme wateroverlast.

Uit veiligheidsoverwegingen voor het personeel en om verdere vernietiging van apparatuur te voorkomen hebben de directie en de RvT besloten de uitzendingen van haar zenders te stoppen.
Inmiddels zijn de autoriteiten hiervan in kennis gesteld.
De Raad van Toezicht en de directie zullen alles in het werk stellen om de uitzendingen zo spoedig en veilig mogelijk te hervatten.
Een gesprek met de personeelsbond is voor maandag 9 augustus 2021 gepland.
De STVS biedt aan haar kijkers de excuses aan voor het ongerief.