De Boodschap
Onderwijs, Wetenschap & Cultuur

Delegatie IDB brengt werkbezoek aan Suriname

Een delegatie van de Inter-Amerikaans Development Bank (IDB), onder leiding van Cynthia Hobbs bracht gedurende de periode van 4 tot en met 8 december 2023, een werkbezoek aan het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC). Tijdens de voornoemde periode vond er een ontmoeting plaats met minister Henry Ori en zijn managementteam met de delegatie van de IDB alsook met verschillende medewerkers van het ministerie en de Program Management Unit (PMU) onder leiding van Etienne Joemai.

Tijdens de aanwezigheid van de IDB werd in samenwerking met het ministerie en eerdergenoemde PMU, gedurende drie dagen intensieve werksessies gehouden waaraan vertegenwoordigers van verschillende afdelingen en departementen van het Ministerie deelnamen zoals CENASU, IOL en de Ontwikkelingsdienst.

Tijdens deze werksessies werd door de IDB informatie gedeeld over de inhoud en werkwijze van de IDB alsook over het voornemen om te werken aan de goedkeuring van een nieuw Project genaamd: “Skills for Growth: Improving Education Opportunities and Competitiveness”. Het doel van het project zal drieledig zijn namelijk het vergroten van het aanbod om Engels op basis- en voortgezet onderwijs aan te leren; het verbeteren van ‘Connectivity’ in de districten en het binnenland en het versterken en verbeteren van het technisch en vakonderwijs (technical and vocational training/tvet).

De sessies werden als nuttig en leerzaam ervaren door minister Ori en zijn medewerk(st)ers alsook door de mevrouw Hobbs van de IDB en haar team. De opening en afsluiting van de werksessies werd door minister Ori gedaan, die eveneens als actieve deelnemer participeerde in enkele sessies.

Voorafgaand aan de sessies werd door het IDB-team, een oriëntatie bezoek gebracht aan de dorpen Lebidoti en Baku waar met middelen van de IDB, scholen werden gebouwd. Dit veldbezoek werd als leerrijk- en educatief ervaren omdat de delegatieleden geconfronteerd werden met de logistieke inspanningen welke leerkrachten en leerlingen, soms dagelijks, opbrengen om onderwijs te verzorgen en te volgen alsook met de uitdagingen waarvoor het ministerie staat om de school infrastructuur in het binnenland te onderhouden alsmede zorg te dragen voor de randvoorwaarden om digitaal onderwijs buiten Paramaribo te verzorgen.