De Boodschap
Regionale Ontwikkeling & Sport

Jafna Zandveld geïnstalleerd als directeur SFOB

Jafna Zandveld is ten kantore van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) geïnstalleerd als de nieuwe directeur van Stichting Fonds Ontwikkeling Binnenland (SFOB) door minister Gracia Emanuël. Zandveld is niet onbekend met het werk dat gedaan wordt binnen dit instituut. Zij heeft eerder vier jaar gewerkt als projectcoördinator en is dus bekend met het werk en de uitdagingen rond het vergaren van fondsen.

Aanwezig tijdens de installatie van de nieuwbakken directeur waren RO-directeur Maverick Boejoekoe, beleidsadviseur Ettiré Patra, voorzitter van het bestuur Franki Kofi, mede-bestuurslid John Abidie en familieleden. Minister Emanuël stelde blij te zijn dat iemand die reeds heeft meegelopen binnen het instituut in de functie wordt geplaatst. “Wie ooit heeft gewerkt met onze traditionele gezagsdragers weet dat het een constant proces is van terugkoppeling met deze groep. Dat is bijzonder belangrijk, wil je duurzame ontwikkeling tot stand brengen in het binnenland.”

De bewindsvrouw heeft groot vertrouwen in het bestuur van de SFOB. “Het is een instituut binnen het ministerie dat het bijzonder goed doet. Je hoeft niet constant aan dit instituut te trekken. Het beseft is er reeds om op zoek te gaan naar middelen.” De minister wenste de pas geïnstalleerde directeur succes toe en stelde uit te kijken naar een vruchtbare samenwerking met het instituut. De bewindsvrouw bedankte de heer Marlon Cairo, die van 2017 tot eind 2022 de SFOB-kar heeft getrokken, voor zijn geleverde bijdrage.

Zandveld gaf aan het een bijzonder moment te vinden en een waar genoegen om tot directeur geïnstalleerd te worden. Zij heeft altijd een bijdrage willen leveren in het tot ontwikkeling brengen van het binnenland. De interesse begon vanaf haar kinderjaren. De nieuwe directeur is zelf ook van marron komaf en heeft gewoond in het binnenland. Heel vroeg merkte zij de ongelijkheid tussen het leven in het binnenland en de stad. Zandveld heeft rechten gestudeerd en heeft gaandeweg haar studie gekozen voor ondernemerschap, omdat zij van mening is dat als men iets wil doen voor de marrongemeenschap, men dan moet werken aan het stimuleren van hun economisch welzijn. “En daarvoor heb je middelen nodig.” Zo heeft zij besloten een bijdrage te leveren door zich aan te sluiten bij SFOB.

Volgens de SFOB-directeur is het voornaamste knelpunt dat zij heeft geconstateerd, het feit dat er projecten geschreven worden zonder dat er teruggekoppeld wordt met de doelgroep als zij zo een project wel willen. “Dat heeft begrijpelijk een negatief effect op de uitvoering van zo een project. We weten dat er middelen nodig zijn, echter zullen we samen moeten werken met de gemeenschappen in het binnenland en onderzoeken hoe het best ontwikkeling opgang te brengen“, aldus directeur Zandveld.