De Boodschap
Kabinet van de President

Japan schenkt vaartuig aan KPS

Het Korps Politie Suriname (KPS) heeft een politieboot in ontvangst genomen. Het vaartuig, omgedoopt tot de “Eagle Eye”, is een schenking van Japan en zal worden ingezet om de veiligheid op de Surinaamse wateren te waarborgen. Na enkele toespraken van overheids- en politiefunctionarissen is de boot in gebruik genomen bij de waterkant van Domburg.

De schenking is tot stand gekomen door tussenkomst van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Rishi Akkal, lid van het Interim-management Team van het KPS geeft in gesprek met de Communicatie Dienst Suriname (CDS) aan dat het gaat om een splinternieuwe boot die door deskundigen van het Japanse Yamaha Motor Co. Ltd. is opgezet. “Met de ontwikkelingen op het gebied van olie en gas binnen de Surinaamse wateren, worden niet alleen investeerders aangetrokken maar ook criminelen. Het is een heel snelle boot en zal zeker voor zorgen dat de veiligheid binnen de Surinaamse wateren gegarandeerd is”, vervolgt de politiefunctionaris.

De Eagle Eye is voorzien van drie 300pk motoren waarmee er topsnelheden bereikt kunnen worden. Het vaartuig is supermodern en volledig uitgerust voor achtervolgingen op zee. “Als er geen veiligheid is, is het moeilijk investeerders aan te trekken. Wij zullen dus investeren in het verder uitbreiden van de vloot. Er is heel veel commitment om te investeren,” aldus Akkal. Het KPS tracht binnen zijn reguliere budgetten alsook middels internationale samenwerkingen fondsen te werven voor de veiligheid.

Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie werd bij die gelegenheid vertegenwoordigd door de directeur Operationele Diensten, Patrick Campagne. “We zijn de regering van Japan zeer erkentelijk voor deze schenking. Ook voor de push die wordt gegeven om de veiligheid te garanderen”, zegt de functionaris.