De Boodschap
Kabinet van de President

Online registratieportaal btw ingaande 1 november open

Het online registratieportaal om te voldoen aan de belasting toegevoegde waarde (btw) wordt per 1 november 2022 opengesteld voor het publiek. Maikel Bruijne, coördinator Projectteam Implementatie BTW, zegt dat interne registratie nog tot eind oktober gefaciliteerd zal worden. “Per 1 november wordt het dan opengesteld voor het publiek waarbij alle btw-plichtigen zich kunnen registreren conform wettelijke bepalingen in de wet”, aldus de Bruijne. De informatie over de registratielink wordt komende week gedistribueerd.

Hij ging op vrijdag 21 oktober 2022 tijdens een persconferentie van het ministerie van Financiën en Planning middels een presentatie in op de algemene status van het project invoering btw. Voor grote bedrijven wordt een uitzondering gemaakt, namelijk dat de Belastingdienst hun een kennisgeving tot btw-registratie doet toekomen. Telesur en Fernandes Autohandel waren vrijdag als grote ondernemingen speciaal uitgenodigd om hun certificaat van registratie in ontvangst te nemen. Overige klanten zullen via de algemene communicatiecampagne worden gevraagd zich te registreren. Het Projectteam bevindt zich thans in het proces de portalen voor de digitale aangiften te formaliseren. In dit kader wordt er samenwerkingsverbanden aangegaan om klanten beter te faciliteren zodat zij ook digitaal hun belastingverplichting kunnen voldoen.

Vanaf volgende week wordt gestart met een massale mediacampagne, waarbij de bekendmaking wordt opgevoerd door middel van promo video’s en filmpjes op de website en Facebookpagina van de Belastingdienst alsook via de beeldbuis. Verder komen er kiosken waar klanten ondersteuning krijgen om hun registratie online in te voeren. In de eerste fase zal dat bij het belastingkantoor zijn en in later stadium worden gedecentraliseerd. Hiervoor worden er momenteel gesprekken gevoerd met diverse districtscommissariaten. Bruijne zegt dat er vooralsnog gefocust wordt op de kantoren van de Belastingdienst. Het is de bedoeling dat de belastingplichtige die niet instaat is online aangifte te doen, bij het belastingkantoor begeleiding hierin krijgt.

De Wet BTW is in augustus 2022 door De Nationale Assemblee (DNA) aangenomen en inmiddels afgekondigd. Per 14 oktober jongstleden heeft de live gang van het nieuw registratiesysteem plaatsgevonden. Dit systeem kenmerkt zich door online registratie van btw-plichtigen. Bruijne praat over een nieuwe ontwikkeling, welke onderdeel is van het hervormingsproces van de belastingen. Eerder deze maand heeft ook een demonstratie van het nieuw systeem plaatsgevonden aan de Federatie van Belastingadviseur als een van de stakeholders. De bedoeling hiervan was hen toe te rusten hoe de belastingplichtige op een efficiëntie manier te accommoderen.