De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Jongeren hebben recht op inspraak over hun gezondheid

In het kader van de ‘Nationale Strategie Adolescenten Gezondheid 2023-2030’ heeft Mitesh Bhaggoe, onderdirecteur Nationaal Jeugdinstituut (NJI), op zaterdag 13 augustus 2022 jongeren toegesproken op een workshop. Deze workshop richtte zich op adolescenten en hun gezondheid en is georganiseerd door het Bureau voor Openbare Gezondheid (BOG) en het ministerie van Volksgezondheid, met medewerking van het United Nations Population Fund (UNFPA). De workshop was bedoeld om de strategische richting, betreffende gezondheid van adolescenten in Suriname voor de komende jaren vast te stellen.

Bhaggoe voerde het woord namens de directeur van Jeugdzaken en wees op het belang van goede gezondheid onder jongeren. Gezondheid is volgens hem de basisvoorwaarde voor een kwalitatief goed leven. De kwaliteit van het leven bepaalt volgens hem hoe wij ons kunnen ontplooien als mens. Het gezondheidsbeleid moet zich volgens hem mede richten op gezond gedrag van jongeren en ook op een gezonde leefomgeving, onderwerpen waarover jongeren recht hebben op inspraak. Hij vindt het daarom belangrijk dat jongeren al heel vroeg worden betrokken door de gezondheidsautoriteiten om hun mening te geven over de gezondheid van jongeren met de bedoeling dat hun zienswijze wordt opgenomen in het Meerjarig Actieplan voor de periode 2023 -2026. Hiermee maakte hij een verband met het belang van inspraak door jongeren in zijn algemeenheid. De onderdirecteur riep daarom de aanwezigen op actief te participeren, hun stem te laten horen, hun zienswijze te delen met anderen, en open te staan voor inzichten van anderen.

Omdat de workshop mede in verband met de Internationale Dag van de Jongeren werd georganiseerd, heeft Bhaggoe deze gelegenheid aangegrepen om extra aandacht te vragen voor de jeugd in ons land en voor de ontwikkeling van hun capaciteiten. Hij ging in op het thema van deze internationale dag ‘Creating a world for all ages’ waarbij hij de nadruk legde op samenwerking tussen de verschillende generaties in het belang van een leefbare wereld voor iedereen en voor een maatschappij waarbij mensen elkaar bijstaan. Solidariteit tussen generaties is volgens hem essentieel voor duurzame ontwikkeling en is samenwerken noodzakelijk om succesvolle en rechtvaardige intergenerationele relaties en partnerschappen te bevorderen opdat niemand achterblijft. Verder zei hij dat iedereen een waardevolle plek heeft en een bijdrage kan en moet leveren aan een beter bestaan.

Het BOG, de trekker van de workshop kijkt al geruime tijd uit naar methodes om de gezondheid van de gemeenschap, in het bijzonder de jeugd, beter in kaart te brengen. In dit proces zijn verschillende overheidsinstellingen en organisaties betrokken, waaronder ook het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AW&J).