De Boodschap
Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie

Minister Kuldipsingh brengt oriëntatiebezoek aan EZ Saramaccadoorsteek

Minister Rishma Kuldipsingh van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) heeft een oriëntatiebezoek gebracht aan de dependance te Saramaccadoorsteek. Het doel van dit bezoek is dat de minister zich persoonlijk wilde oriënteren aangaande de werkomstandigheden van het personeel aldaar. De EZ-afdelingen die aan de Saramaccadoorsteek zijn ondergebracht zijn: de Economische Controle Dienst, de afdeling Waarborg en Ijkwezen en de Technische Dienst. Het oriëntatiebezoek heeft op maandag 15 augustus 2022 plaatsgevonden.

Minister Kuldipsingh heeft samen met een deel van haar directie een rondleiding gehad op de dependance. Tijdens de rondleiding is duidelijk naar voren gekomen wat de uitdagingen zijn, waarmee het personeel te kampen heeft. Verder had de minister een onderhoud met de Economische Controle Dienst (ECD), waarbij ook de uitdagingen op de werkvloer zijn besproken. De bewindsvrouw is ervan overtuigd dat onder dergelijke uitdagende omstandigheden het personeel niet optimaal kan presteren.

Toch deed zij een beroep op het totaal personeel om nog enige tijd vol te houden en zich te blijven inzetten, totdat er een betere plek geïdentificeerd is. Het personeel was zichtbaar ingenomen met het bezoek van de minister en heeft het op prijs gesteld dat ondanks haar drukke agenda zij toch tijd heeft vrijgemaakt om zich persoonlijk te oriënteren en om de uitdagingen op de werkvloer aan te horen.