De Boodschap
Kabinet van de President

Verkeersveiligheidsmaand voor bewustwording weggebruikers

Het Korps Suriname Verkeersvrijwilligers en het Platform Verkeersveiligheid hebben in samenwerking met het ministerie van Justitie en Politie voor de 10e keer de Verkeersveiligheidsmaand georganiseerd. Het thema voor dit jaar is “Gedenk verkeersslachtoffers, creëer mogelijkheden voor leven”. De launch vond plaats op 15 augustus 2022 op het Onafhankelijkheidsplein. Daarnaast werd de opening van de verkeersslachtoffer registratie unit verricht door president Chandrikapersad Santokhi.

Het doel van de veiligheidsmaand is om in deze periode te streven naar nul verkeersslachtoffers en weggebruikers bewuster te maken van verkeersveiligheid. Plaatsvervangend korpschef Stanley Changoer geeft aan dat verkeersveiligheid bij onszelf begint. “Het Korps Politie Suriname is samen met andere actoren verantwoordelijk voor de handhaving van de veiligheid in het verkeer, maar het is de verantwoordelijkheid van eenieder,” aldus de politiefunctionaris. De plaatsvervangend korpschef roept alle weggebruikers op om zich te houden aan de verkeersregels.

De president bleef stilstaan bij het thema en legde de nadruk op het onderzoeken van de werkelijke oorzaken van verkeersonveiligheid. “Als wij niet in staat zijn elkaar te respecteren, geen goede respectvolle manier van communiceren met elkaar hebben, gaat dat doorwerken in het verkeer,” benadrukte het staatshoofd. De regeringsleider gaf aan dat de normen zullen worden herzien betreffende het binnenhalen van auto’s. “Er zullen scherpere normen worden gesteld. Het mag niet toegelaten worden dat iemand met een wrak aan het verkeer deelneemt”. Het staatshoofd deelde mee dat de keuringsinstituten en rijscholen onder de loep zullen worden genomen.

De directeur van het Verkeersveiligheid Instituut, Joanne Adraai, hoopt dat het instituut het centraal punt wordt waar slachtoffers van verkeersongevallen terecht kunnen. Met de opening van de verkeersslachtoffer registratie unit in Paramaribo hoopt zij een stap in die richting te hebben gezet. Dit is de eerste aanzet, er zullen units in diverse districten volgen.